nieuws

Interpolis herverzekert onderlinge varkensboeren

Archief

Varkensexporteurs gaan de onderlinge waarborgmaatschappij Porcopol oprichten om zich te kunnen verzekeren tegen de schade van besmettelijke ziektes. Interpolis gaat de varkenssector daarbij ondersteunen.

Voorlopig is er alleen sprake van een polis tegen de gevolgen van de ziekte van Aujesky. Varkens worden in Nederland ingeënt tegen deze besmettelijke virusziekte, maar Duitsland accepteert vanaf 1 april volgend jaar geen ingeënt vlees meer. Zo’n 20% van de Nederlandse biggen (ca. anderhalf miljoen) wordt naar Duitsland geëxporteerd. Om te kunnen blijven exporteren, moeten de varkensexporteurs ontheffing vragen voor de vaccinatie. De startpremie voor de Aujesky-verzekering bedraagt tegen de e 10 per zeug per jaar.
De oprichting van de onderlinge moet begin volgende maand rond zijn. Het gaat daarbij om het afdekken van risico’s door calamiteiten. Behalve de ziekte van Aujesky kunnen in de toekomst ook verzekeringen worden afgesloten voor andere ziektes zoals MKZ en varkenspest. Interpolis verzorgt de herverzekering van de risico’s en wil andere verzekeraars warm maken voor het herverzekeren van Porcopol.
LTO
Porcopol is tot stand gekomen op initiatief van land- en tuinbouworganisatie LTO. Vorig jaar was al sprake van een samenwerking met Interpolis voor een verzekering tegen varkenspest en MKZ. Voorheen was per LTO-sector een diergezondheidsfonds beschikbaar; dat is twee jaar geleden omgezet in een bankgarantie. Boven dit bedrag trekt nu nog de overheid de portemonnee. Minister Brinkhorst (Landbouw) is echter al een tijd van plan de geldkraan bij calamiteiten dicht te draaien.
LTO heeft landelijk bijeenkomsten gehouden met groepjes varkenshouders om de belangstelling voor een onderlinge verzekering te peilen. Daaruit is gebleken dat voor een verzekering tegen de ziekte van Aujesky voldoende draagvlak is. Verder is er vraag naar een bredere toepassing van een onderlinge verzekering voor varkenshouders. Daarbij moeten de varkenshouders zelf kunnen kiezen welke risico’s men wenst af te dekken. LTO is bezig met een projectvoorstel voor een bredere verzekering.

Reageer op dit artikel