nieuws

Interpolis heeft nu ook starters-aov

Archief

Onder de naam Instap InkomensZekerPlan heeft Interpolis een starters-aov gelanceerd. Voor rubriek A geldt het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’, voor rubriek B is dat ‘passende arbeid’.

Interpolis voerde tot nu toe geen starterspolis; de starters kregen premiekorting op de reguliere aov, het InkomensZekerPlan. Bij het Instap InkomensZekerPlan moet voor de A-rubriek (eerstejaarsrisico) eenzelfde bedrag worden verzekerd als voor de B-rubriek. De gedachte hierachter is, dat starters vaak geen recht hebben op een WAZ-uitkering zodat een hogere uitkering voor het eerste jaar niet nodig is. Een uitkering wordt dan ook niet verminderd met een eventuele WAZ-uitkering. Er kan worden gekozen voor een verzekerde jaarrente van e 15.000, e 20.000 of e 25.000. Het bedrag wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Voor de uitkering geldt een standaard eigen-risicotermijn van één maand.
De polis keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%. Er wordt dan 50% van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Ook voor overige arbeidsongeschiktheidspercentages geldt dat het uitkeringspercentage gelijk is aan het arbeidsongeschiktheidspercentage.
De starterspolis heeft een standaard eindleeftijd (looptijd en uitkering) van zestig jaar. Voor enkele risicovolle beroepen, zoals asbestverwijderaar en balletleraar, geldt een eindleeftijd van 55 jaar. De indeling in risicoklassen is conform het aov-model van het Verbond van Verzekeraars en dit geldt ook voor de omschrijving van het verzekerd belang.
De starterspolis heeft een contractduur van drie jaar. De dekking kan altijd ongewijzigd – en onder condities: gewijzigd – worden gecontinueerd in het InkomensZekerPlan dat meer keuzemogelijkheden biedt. Beide polissen kunnen deel uitmaken van het OndernemerZekerPakket.
Als premievoorbeeld geldt een 35-jarige, beroepsklasse 2, die een jaarrente heeft verzekerd van e 20.000. De jaarpremie bedraagt dan e 1.059.

Reageer op dit artikel