nieuws

Interpolis en VGZ werken samen op ziektekostengebied

Archief

Interpolis, die in 1996 uit de ziektekostenbranche stapte, houdt zich daar sinds 1 januari weer mee bezig. Samen met VGZ is een joint venture opgericht. Ook op aanpalende gebieden zal worden samengewerkt. Soortgelijke plannen van Interpolis met CZ zijn van de baan.

VGZ en Interpolis hebben samen ‘Interpolis Zorgverzekeringen’ opgericht, een NV waarin zij elk voor 50% het risico dragen. Interpolis brengt de contracten aan en VGZ voert de administratie en regelt zaken als zorginkoop. Op deze wijze is Interpolis ‘terug in ziektekosten’ en heeft VGZ er een distributiekanaal bij. De nieuwe verzekeraar voert alle VGZ-producten. Ook voert Interpolis gemengde collectiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het ziekenfonds van VGZ.
In 1996 deed Interpolis de ziektekostenportefeuille over aan CZ. De portefeuille (180.000 polissen) werd te klein geacht voor een zelfstandig bestaan. Doordat Interpolis sindsdien zeer actief is in employee-benefits en in geprivatiseerde sociale verzekeringen, werd op den duur de ziektekostenbranche steeds meer gemist. Het gaat Interpolis bij ziektekosten dan ook vooral om collectiviteiten voor grotere bedrijven en voor de mkb-sector en minder om individuele polissen. De verzekeraar ziet grote kansen bij onder meer de relaties met wie mantelcontracten zijn gesloten voor bijvoorbeeld aov’s (zoals fysiotherapeuten en huisartsen) en uiteraard bij de relaties van de Rabobanken. Een aantal relaties is al succesvol benaderd. Interpolis Zorgverzekeringen is op 1 januari gestart met een aantal collectiviteiten waarvoor in de herfst al ‘stiekem’ afspraken zijn gemaakt. Interpolis-woordvoerder Marco Simmers wil niet zeggen om hoeveel contracten het gaat.
Geen opstap naar fusie
Er moet rond de joint venture nog een aantal zaken worden besloten, zoals waar de joint venture wordt gehuisvest en hoeveel personeelsleden er moeten komen. Hierbij speelt mee, dat VGZ van plan is te fuseren met Univé – de intentieverklaring zal deze of volgende maand worden getekend – en dat de fusiepartners nog punten op de i moeten zetten ten aanzien van locaties en personele bezetting.
Vorig jaar heeft Interpolis een poging gedaan om met Univé te fuseren of tot een nauw samenwerkingsverband te komen. De verzekeraars wijzen echter de suggestie van de hand dat de joint venture een opstap is voor een fusie van Univé/VGZ met Interpolis.
CZ groep
Bij de overdracht van de ziektekostenportefeuille sprak Interpolis destijds met de CZ groep af, om samen voor bedrijven totaalpakketten te ontwikkelen voor verzekering, preventie en reïntegratie van werknemers. “Die plannen zijn echter nooit van de grond gekomen”, zegt Interpolis-woordvoerder Simmers. “We gaan ons daar nu samen met VGZ over buigen.” Simmers zegt dat uiteraard ook met CZ is gesproken over samenwerking op ziektekostengebied. “Zo’n joint venture vraagt echter om geïntegreerde automatiseringssystemen en CZ, die zeer hecht aan zelfstandigheid, ging dat te ver.”
Zorgverzekerden VGZ
VGZ heeft 2,3 mln zorgverzekerden. Dit is inclusief ambtenarenverzekeraar IZA waar VGZ mee gaat fuseren (650.000 verzekerden), SIZ, het particuliere vangnet voor oud-IZA-verzekerden (8.100), IZZ (de vereniging voor ziekenhuisperoneel (115.000 onder én boven de loongrens), en het label Loyalis van het ABP (5.200). Onder VGZ-label zijn er 325.000 particulier verzekerden en 1,3 miljoen ziekenfondsverzekerden.
Interpolis heeft op het gebied van werknemersverzekeringen veel in huis voor preventie en reïntegratie, zoals de arbodiensten Commit Arbo, Relan en Prevend en het reïntegratiebedrijf Compaan.

Reageer op dit artikel