nieuws

Interpolis breekt op last van Rabo met VGZ

Archief

Interpolis breekt op last van Rabo met VGZ

Interpolis is voorlopig gestopt met de joint-venture met zorgverzekeraar VGZ. De betrokken medewerkers zijn teruggehaald naar Interpolis en VGZ. De pas op de plaats, zoals de breuk wordt genoemd, is gemaakt op last van Interpolis-moeder Rabobank. De Rabobank heeft een veelomvattender deal op het oog.
Nog geen twee maanden geleden gaf Interpolis-topman Kick van der Pol in AssurantieMagazine aan, dat hij de samenwerking met zorgverzekeraar VGZ wilde intensiveren en dat hij zelfs een fusie niet uitsloot. “We zien onze joint-venture met VGZ als een eerste stap naar een veel hechtere samenwerking”, zei hij in juni tegen AM. “Een fusie is niet uitgesloten. We willen een grote speler worden in ziektekosten” (zie AM 12, pag 12).
Moederbedrijf Rabobank heeft echter een grotere pot op het vuur. De Rabobank wil namelijk marktleider worden in verzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer en streeft naar een marktaandeel van 25%. In verzekeringen heeft Interpolis op dit moment een marktaandeel van rond de 8%. Het is dus duidelijk dat de Rabobank uit is op samenwerking of fusie met een verzekeringsconcern dat meer te bieden heeft dan ziektekosten. “Hoe Rabobank die ambitie wil realiseren, is nog niet helemaal duidelijk”, meldt het interne orgaan RaboNieuws. “Om die reden is Interpolis gevraagd geen volgende stappen te zetten in de samenwerking met VGZ.”
Interpolis zou in september alle zeilen gaan bijzetten om contracten te werven voor de joint-venture. Met het oog hierop detacheerden Interpolis en VGZ er samen 25 administratieve krachten. Deze medewerkers gaan nu terug naar hun werkgevers. “Het ontwikkelen van systemen en bedrijfsprocessen gaat overigens gewoon door.”
De nieuwe strategie heeft ook consequenties voor het collectieve ziektekostencontract voor Rabobank-medewerkers. Het contract dat nu is ondergebracht bij CZ, zou begin 2004 overgaan naar de joint-venture, maar dit is van de baan. “Vooruitlopend op de ontwikkelingen blijft het contract nog een jaar bij CZ”, zegt de Rabobank desgevraagd.
Teruggefloten?
In RaboNieuws geeft Huub Hannen, lid van hoofddirectie van Interpolis, antwoord op vragen van medewerkers over de strategische heroverweging. “Dus eigenlijk wordt Interpolis teruggefloten door moeder Rabobank?” vraagt een medewerker. “Nee hoor”, antwoordt Hannen. “De Rabobank Groep heeft eerder dit jaar al aangegeven de activiteiten van Interpolis als speerpunten te beschouwen. Wij zijn daar uiteraard blij mee en hebben er alle begrip voor dat het groepsbelang nu even boven onze eigen ambities gaat.”
Een andere vraag van een medewerker: “In een recent interview met AssurantieMagazine heeft Kick van der Pol verteld over de ambities van Interpolis op het gebied van zorgverzekeringen. Hoe is dit te rijmen met het besluit om pas op de plaats te maken?” Hannen: “Wij zetten nu even geen volgende stappen, omdat de Rabobank Groep op dit moment nadenkt over de verwezenlijking van haar ambities. De ambities van Interpolis gelden echter nog steeds. Van der Pol heeft in het interview bespiegeld waartoe die ambities wellicht kunnen leiden. De zorgambities van Interpolis blijven gewoon overeind. De realisatie ervan loopt natuurlijk wel vertraging op.”
VGZ wil niet veel over de nieuwe strategie voor de joint-venture zeggen. “Wij respecteren de beslissing van de Rabobank”, zegt Jan Mol, hoofd communicatie van VGZ.
Nieuwe partner
De Rabobank zegt desgevraagd “inderdaad nog niet te weten hoe de verzekeringsambities zullen worden gerealiseerd”. “Wij voeren op dit moment geen specifieke gesprekken met verzekeraars”, zegt woordvoerder Roel van Veggel. “We hebben ook nog geen vastomlijnde plannen. Het kan zijn dat we gaan fuseren, het kan zijn dat we gaan samenwerken, maar het kan ook zijn, dat we labels gaan inkopen. Het kan om één, maar ook om meerdere verzekeraars gaan. Kortom: we praten voortdurend met iedereen. We verwachten daar in december meer over te kunnen zeggen.”
Van Veggel ontkent dat specifiek met Achmea of Univé wordt gepraat. In juni zei Van der Pol namelijk tegen AM: “Collega’s hier zeggen altijd: We hebben drie keer met Achmea gepraat en drie keer is scheepsrecht. Ik weet niet precies wat dat gezegde betekent, maar het klinkt me telkens weer krachtig in de oren”. Ook Univé kwam in het interview ter sprake. Achmea en Univé zeggen echter desgevraagd “op dit moment absoluut niet met de Rabobank in gesprek te zijn.”
Joint-venture met VGZ
Interpolis stapte in 1996 uit de ziektekostenbranche en stapte daar in 2002 weer in via ‘Interpolis Zorgverzekeringen’, een joint-venture met VGZ. In deze NV dragen beide verzekeraars voor 50% het risico. Interpolis brengt de contracten aan en VGZ voert de administratie en regelt zaken als zorginkoop. Volgens Jan Mol, hoofd communicatie van VGZ, omvat de joint-venture op dit moment zo’n 15.000 verzekerden. Het gaat vrijwel uitsluitend om collectiviteiten voor medisch specialisten, fysiotherapeuten en huisartsen.
Ziektekostencollectiviteiten
De Rabobank heeft voor de particulier verzekerde medewerkers van het Nederlandse bankbedrijf en het leasebedrijf een ziektekostencollectiviteit bij CZ. Dit contract omvat (inclusief meeverzekerden) 47.000 verzekerden. Verder is er een particulier contract voor Interpolis-medewerkers en hun meeverzekerden, dat zo’n vijfduizend verzekerden omvat. Beide contracten zouden begin 2004 overgaan naar Interpolis Zorgverzekeringen, de joint-venture met VGZ, maar blijven dat jaar nog bij CZ. Binnen de Rabobank-organisatie is de verzekering van het personeel decentraal geregeld. Zo heeft Robeco een contract voor 1.100 (binnenlandse) medewerkers plus meeverzekerden bij Zilveren Kruis Achmea.

Reageer op dit artikel