nieuws

Interpolis biedt ondernemers VerzuimBeheersingsArrangement

Archief

Met het oog op de Wet verbetering poortwachter heeft Interpolis voor het midden- en kleinbedrijf het VerzuimBeheersingsArrangement gelanceerd.

Het VerzuimBeheersingsArrangement combineert een bestaande ziekteverzuimverzekering van Interpolis met een pakket van arbodienst Commit Arbo. De verzuimverzekering betreft een traditionele verzekering met een wachttijd van naar keuze twee, zes of dertien weken en een loonbetaling van naar keuze 70% of 100%. Binnen het VerzuimBeheersingsArrangement wordt een korting verleend van 5% op de reguliere verzekeringspremie.
Het pakket van Commit Arbo omvat het werkhervattingspakket Signaleren Frequente Afwezigheid. De arbodienst signaleert hierbij onder meer de frequente afwezigheid van medewerkers en bespreekt met zieke medewerkers de mogelijkheden voor snelle werkhervatting. Duurt het herstel langer, dan zorgt Commit Arbo voor een werkhervattingsplan en voor noodzakelijke reïntegratieactiviteiten. Het gehele proces wordt gecoördineerd door een vaste contactpersoon.
Werkgevers met een VerzuimbeheersinsgArrangement krijgen van Commit Arbo korting op een risico-inventarisatie en een risico-evaluatie. Zo’n inventarisatie biedt inzicht in de gezondheids- en welzijnsrisico’s van het bedrijf. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden genomen om ziekteverzuim te voorkomen. Ook krijgen de werkgevers regelmatig gerelateerde aanbiedingen, zoals aanbiedingen voor trainingen en cursussen tegen een gereduceerd tarief.
Met het pakket van Commit Arbo voldoet de werkgever aan de verplichtingen die hem vanaf 1 april, op grond van de Wet verbetering poortwachter, worden opgelegd.

Reageer op dit artikel