nieuws

Internetverzekeraars houden zich angstig stil

Archief

“De verkoop van verzekeringen via internet is nog geen halleluja”, zegt Niek Ligtelijn, topman van internetverzekeraar Ineas. Hij ziet wel een stijgende lijn. Die trend wil hij niet in concrete cijfers aangeven. Ook Wellowell, Independer, Postbank, Eubos en Europeloan laten weinig los over de verkoop van verzekeringen via het digitale kanaal, veelal omdat de informatie als vertrouwelijk of concurrentiegevoelig wordt beschouwd.

Dat het met het digitaal verzekeren nog niet storm loopt in Europa, blijkt volgens Ligtelijn onder meer uit het sluiten van de website van OK Assurance, onderdeel van AGF, in verband met tegenvallende resultaten.
Ineas evenwel vormt volgens Ligtelijn daarop een uitzondering, ook al wordt er “nog geen winst gemaakt en is het technisch resultaat nog ver onder de streep”. Het premie-inkomen bedroeg in 2000 net geen e 150.000. Over 2001 verwacht Ligtelijn een brutopremie-inkomen van e 4 mln, waarvan e 3 mln uit het buitenland komt. “De boeken zijn nog niet gesloten, dus concrete cijfers kan ik nog niet geven, maar ons premie-inkomen is met een factor tien toegenomen.” De groei zit vooral in de branche Motorrijtuigen en wordt voornamelijk in Frankrijk en Duitsland behaald. “Niet zo vreemd als je bedenkt dat daar de markt veel groter is dan in Nederland.”
Ook ten aanzien van het aantal gesloten polissen verwacht Ligtelijn een groei met eenzelfde factor te kunnen laten zien. “Vorig jaar november zijn we door de grens van honderd polissen per dag gegaan. Daar zijn we wel heel trots op. Las ik nou bij jullie dat Basic-life op tachtig polissen per maand zit?”
Het technisch resultaat van e -586.000 in 2000 blijft ook in 2001 “flink negatief onder de streep”, aldus Ligtelijn. Niet verrassend vindt hij zelf “want we hebben natuurlijk ook fors geïnvesteerd”. Ineas als groep komt eveneens niet boven de rode streep in het afgelopen jaar.
Ineas heeft volgens Ligtelijn wel iets beter gepresteerd dan de rest van de markt. Het bedrijf heeft in Duitsland een nieuwe partner; Deutsche Bank 24. “Daar zijn we heel blij mee. Het geeft ons internationaal ook groeimogelijkheden.” Ligtelijn wijt een deel van het succes van Ineas aan de aanwezigheid van de verzekeraar op verzekeringsportalen. “In Nederland kennen we dat niet zo.”
Eubos/EuropeLoan
Eubos is eind 1999 gestart als eerste online hypotheekaanbieder in ons land. Directeur Frank van Rijn wil geen cijfers noemen over 2001. Totaalcijfers wil hij wel geven: “In de 25 maanden dat we nu bezig zijn, hebben we ruim e 454 mln omzet geboekt, maar daar zit ook productie van hypotheekgerelateerde verzekeringen van De Goudse bij”. Het gemiddelde hypotheekbedrag ligt tussen de e 213.000 en e 218.000.
In 2000 meldde Eubos voor e 113,5 mln aan hypotheken te hebben gesloten. Voor de laatste veertien maanden resteert dan een totaalbedrag van ongeveer e 340,5 mln aan gesloten hypotheken, wat neerkomt op zo’n 1.580 hypotheken.
EuropeLoan, ook actief in België, Duitsland, Zweden en Finland, zegt in totaal drie- tot vierduizend hypotheken te hebben gesloten, waarvan “minder dan duizend” in Nederland. EuropeLoan is sinds november 2000 actief in ons land. Het gemiddelde hypotheekbedrag ligt met circa e 150.000 een stuk lager dan bij Eubos.
Wellowell
Virtueel intermediair Wellowell (ING) wil geen cijfers vrijgeven. Zelfs het aantal medewerkers blijkt concurrentiegevoelig. Algemeen directeur Joop Kluin wil nog wel kwijt dat “Wellowell niet ontevreden is met de behaalde resultaten in het afgelopen jaar en dat het bedrijf verwacht voor komend jaar de stijgende lijn voort te zetten”.
Vragen over het aantal leads, waar het afgelopen jaar veel over te doen is geweest, worden niet beantwoord. Onderzoek van AM wees eerder uit dat vrijwel geen van de aangesloten tussenpersonen ook maar één lead ontving. Ook op de vraag hoeveel tussenpersonen inmiddels het abonnementsgeld betalen (e 249,58) blijft Kluin het antwoord schuldig.
De Postbank, die vorig jaar nog een eigen jaarverslag uitbracht, wil in navolging van zusterbedrijf Wellowell, niets zeggen over de verkoop van verzekeringen via internet. “Wij brengen geen cijfers naar buiten. Ook een eigen jaarverslag wordt niet meer uitgebracht. Onze cijfers worden verwerkt in die van ING”, laat een woordvoerder weten.
Independer
Independer zwijgt eveneens in alle talen over aantallen polissen, premie-inkomen en nettoresultaat. “De financiële gegevens zijn gevoelig en onze aandeelhouders laten niet toe dat wij die nu naar buiten brengen”, zegt directeur Edmond Hilhorst. Hij wil wel kwijt dat de inkomsten verzesvoudigd zijn en dat Independer verwacht dit jaar naar break even te gaan, of wellicht een kleine winst te boeken.
Het aantal medewerkers van Independer bedroeg vorig jaar 40 (34). Het aantal bezoekers kwam uit op 1,2 miljoen (750.000) en het aantal aanvragen en offertes steeg naar 75.000 (25.000). (Zie ook artikel over Basic-life op pag.3)

Reageer op dit artikel