nieuws

Internationale terreurverzekeraar houdt het na één jaar voor gezien

Archief

SRIR, de vorig jaar opgerichte combinatie voor terreurverzekeringen, sluit geen nieuwe verzekeringen meer. De door Allianz, Zurich Financial Services, Swiss Re, Hannover Re, XL Capital en Scor opgezette onderneming wordt waarschijnlijk in 2005 opgeheven.

Als voornaamste reden wordt aangevoerd dat Europese bedrijven geen geld willen uitgeven voor een speciale verzekering tegen terreurschade. “Het syndroom van ‘ik ben geen terreurrisico’ overheerst”, aldus topman Alan May. Daarnaast is de opkomst van andere alternatieven voor dekking van terreurschade een reden voor het beëindigen van de activiteiten. “De marktomstandigheden zijn aanmerkelijk gewijzigd sinds de oprichting van ons bedrijf”, zegt May. “Onze verwachting dat de belangstelling van klanten groot zou zijn, is simpelweg niet bewaarheid geworden, ondanks dat men meer kennis heeft en zich meer bewust is van terroristische activiteiten en mogelijke schade.” SRIR bood verzekerden een dekking van maximaal e 275 mln per gebeurtenis.
Het in Luxemburg gevestigde bedrijf heette voluit Special Risk Insurance and Reinsurance Luxembourg en dekte alleen directe schade veroorzaakt door terreuraanslagen. De Franse herverzekeraar Scor had een belang van 9,1% in SRIR, de overige partijen elk 18,18%. Bij SRIR zijn zo’n tachtig bedrijven verzekerd; de polissen zullen doorlopen tot de einddatum.

Reageer op dit artikel