nieuws

Intermediair wijst rol van casemanager niet af

Archief

Op ‘Poortwachter’-bijeenkomsten van de NVA heeft bijna de helft van de tussenpersonen te kennen gegeven niet afwijzend te staan tegenover de rol van casemanager.

Op de vier studiebijeenkomsten die de NVA heeft gehouden over de Wet verbetering Poortwachter heeft bestuurslid Kees Boer een pleidooi gehouden voor de tussenpersoon als casemanager. “Het intermediair kan daardoor klanten aan zich binden”, zei Kroon (zie AM 7, pag. 30). Aan het eind van de bijeenkomsten konden de tussenpersonen via een enquêteformulier aangeven of zij ook vonden “dat het intermediair heel goed de rol van casemanager kan vervullen en of zij belangstelling hebben voor een opleiding tot casemanager”.
Het enquêteformulier is ingevuld door 241 tussenpersonen. Van hen vinden 102 mensen dat het intermediair die rol goed kan vervullen, 126 zeggen ‘nee’ tegen dat idee en dertien hebben geen mening.
Van de 241 tussenpersonen zijn er 93 geïnteresseerd in een opleiding tot casemanager, 133 waren niet geïnteresseerd en vijftien hadden geen mening.

Reageer op dit artikel