nieuws

Intermediair van Levob kan met pensioenscan aan de slag

Archief

Levob heeft bij de met haar samenwerkende tussenpersonen een pensioenscan geïntroduceerd. Hiermee kan het intermediair op eenvoudige wijze bestaande pensioenregelingen van klanten checken op consistentie met het nieuwe belastingstelsel.

Per 1 juni 2004 moet elke bestaande pensioenregeling aan het nieuwe belastingstelsel zijn aangepast. Dan eindigt de overgangsperiode voor oude pensioenregelingen die nog niet zijn aangepast aan de zogenaamde Witteveen-normen. Veel pensioenregelingen zijn daarnaast ook nog niet aangepast aan recentelijk gewijzigde voorschriften uit hoofde van de Pensioen- en Spaarfondsen Wet en de Gelijke Behandelingswetgeving.
De meeste regelingen van voor 1 juni 1999 voldoen niet aan één of meer van de gewijzigde criteria. Het is voor bedrijven en instanties die beschikken over een – collectieve – pensioenregeling dan ook raadzaam nu al te checken of dit bij hen ook het geval is, vooral ook omdat het doorvoeren van wijzigingen en aanpassingen vaak een lange doorlooptijd vergt, aldus Levob.

Reageer op dit artikel