nieuws

Intermediair stuwt productie Monuta

Archief

Uitvaartverzekeraar Monuta stevent dit jaar af op een verbetering van het record in 2002. Toen werden liefst 55.000 nieuwe verzekerden in de boeken geschreven. Grootste producent is het intermediair.

Monuta verkoopt verzekeringen niet alleen via het intermediair, maar tevens via 55 eigen loondienstadviseurs en vier zorgverzekeraars (Agis, Univé, De Friesland en Azivo). Vorig jaar zorgden ongeveer 1.700 assurantietussenpersonen voor meer dan 55% van de productie. De eigen verkooporganisatie bracht eenderde binnen, terwijl de vier zorgverzekeraars nog eens 10% voor hun rekening namen. De jaarproductie van 55.000 verzekerden was liefst 13.000 hoger dan het oude record. In totaal zijn nu 653.000 mensen in Apeldoorn voor hun uitvaart verzekerd.
Dit jaar stevent Monuta af op een productie van bijna 60.000 nieuwe verzekerden. In het eerste kwartaal werden ruim 15.000 nieuwe verzekerden verwelkomd. Daar was aan verzekerd kapitaal e 79,3 mln mee gemoeid: 20% meer dan in recordjaar 2002. “De nieuwe relaties komen vrijwel zonder uitzondering van het intermediair”, vertelt directeur Cors Hage. “We hebben dit jaar al ruim driehonderd nieuwe aanstellingen gegeven. En het mooie is dat dit veelal de wat grotere kantoren betreft, vaak ook kantoren die lid zijn van de NBVA of de NVA.”
Volgens Hage is de aantrekkingskracht van Monuta dat het een nicheverzekeraar is. “We bouwen aan een eigen plek binnen het intermediair, net als bijvoorbeeld specialisten als DAS Rechtsbijstand en Europeesche. Je ziet dat er bij assurantiekantoren ruimte is voor zulke nichespelers. Dat geldt ook binnen captives; die moeten een deel van hun algemene productie verplicht bij het moederbedrijf onderbrengen, maar voor een specialist als Monuta is wel ruimte.”
Verenigingen
Monuta heeft de intentie om dit jaar meer volmachten te gaan verstrekken aan tussenpersonen. Op dit moment staan er zes uit: Voogd & Voogd (Sommelsdijk), Clamber (IJsselstein), Federatie Advies Bedrijven (Gemert), Teunisse & Schoones (Sint-Oedenrode), Schoeman (Veenendaal) en Orion Direct (Etten-Leur).
Verder zal de verzekeringsportefeuille per 1 januari aanstaande groeien door de overname van de Onderlinge Begrafenis en Crematievereniging Steun Elkaar in Kerkrade. De vereniging, in bezit van een WTN-vergunning (Wet Toezicht Natura Uitvaartverzekeringsbedrijf), telt 7.000 leden. Meer overnames sluit directielid Jan Willem Baake niet uit. “We verwachten dat de verzwaarde administratieve en financiële eisen het einde zullen betekenen voor veel kleine uitvaartverenigingen. Maar we zijn niet actief met overnames bezig.”
Voor het uitvaartverzorgingsbedrijf is het devies voorlopig consolideren. Na vele overnames beschikt Monuta nu over 130 uitvaartcentra, waar vorig jaar 21.320 mensen werden begraven. De omzet van het uitvaartbedrijf was vorig jaar bijna e 100 mln groot.
Solvabiliteit
Op de balans van Monuta staat nog ruim e 30 mln aan af te schrijven goodwill. Het eigen vermogen daalde vorig jaar, onder meer door een nettoresultaat van e -4,1 mln, tot e 57,2 (65,3) mln. De solvabiliteit is echter geen moment in gevaar geweest, benadrukt Hage. “Sinds 2001 waarderen wij aandelen op de actuele waarde. We hebben dat nu, vooruitlopend op de nieuwe boekhoudregels in 2006 (IFRS), ook gedaan met leningen op schuldbekentenis en onroerend goed. De gemiddelde rente op door ons verstrekte leningen is bijvoorbeeld 6%, terwijl de huidige kapitaalmarktrente nog geen 4% is. Als je die leningen dus zou verkopen, krijg je meer dan 100%. De leningportefeuille is hierdoor opgewaardeerd met e 21 mln.”
De aanwezige solvabiliteit bedroeg hierdoor eind vorig jaar e 37 mln, daar waar e 14 mln was vereist. De solvabiliteitsmarge is derhalve nog 271%. Hage: “Ik geef toe, we hadden dit niet gedaan als de aandelen sky-high hadden gestaan”. Baake vult hem aan: “We hebben onderzoek gedaan naar de solvabiliteit en berekend dat we pas bij een AEX van 140 in de problemen komen. Laat ik het zo zeggen, ons probleem is wel het kleinste van de verzekeringsbranche”. Monuta heeft momenteel nog zo’n 20% van zijn beleggingen in aandelen zitten; twee jaar geleden was dat nog 35% tot 40%.
Winstdeling
Personeel van Monuta heeft dit jaar, ondanks het verlies over 2002, een winstdelingsuitkering gekregen. Het bedrijf wil met de regeling zijn arbeidsvoorwaarden verbeteren. “En het past bij ons bedrijf”, vindt directeur Hage. “Monuta Holding heeft geen externe aandeelhouders, alleen de Monuta-stichting. In de statuten is vastgelegd dat winst gaat naar de reserves van de holding en een deel naar het Monuta Charity Fund. Het bedrijf is dus eigenlijk van en voor de medewerkers. We vonden het een aardig idee om hen te laten delen in de winst.”
De duizend medewerkers verkrijgen winstdelingsrechten op basis van de totale Monuta-begroting én op basis van twee doelstellingen voor de eigen afdeling. De uitkering is gerelateerd aan de gemiddelde winst over drie jaren, waarbij het laatste jaar voor drie telt, het middelste voor twee en het eerste jaar één keer. Voor het management kent Monuta al wat langer een optieregeling voor certificaten van de Monuta-stichting.
Cors Hage: “Bij assurantiekantoren is er ruimte voor nicheverzekeraars als Monuta”.

Reageer op dit artikel