nieuws

Intermediair moet pril liefdesgeluk opsporen

Archief

Bij trouwen of samenwonen moeten veelal de financiële voorzieningen van de klant aangepast worden. Reden voor het intermediair om dit prille (huwelijks)geluk op te sporen, vindt Wim van Groenwoud. Hij geeft onder meer enkele tips hoe de tussenpersoon de aandacht van het bruidspaar kan trekken. Dat er op internet geen enkele tussenpersoon op een startpagina over trouwen adverteert, vindt hij maar een vreemde zaak.

Door Wim van Groenwoud
Regelmatige communicatie met de markt is een voorwaarde voor (nog meer) succes. Maar de communicatie moet ook gelezen worden en als het kan aanzetten tot actie. Juist de moderne communicatiemiddelen als e-mail en web bieden ongekende mogelijkheden. Een klantsituatie die aanleiding geeft tot aanpassing van het pakket aan financiële voorzieningen, is vaak een goed uitgangspunt. Deze keer besteed ik aandacht aan samenwonen of trouwen.
Ik heb eerst maar eens op internet gekeken naar de trouwen.pagina.nl. Je ziet daar van alles: van muziek en locaties tot en met kleding, kapper, de fotograaf, bloemen, duiven, enzovoort. Maar geen financieel adviseur. Is er dan helemaal niets te regelen voor een assurantiekantoor?
Bruiloftsverzekering
Om in het kader van de trouwen.pagina.nl te blijven zou je verwachten dat iemand op het idee is gekomen de bruiloftsverzekering aan te prijzen. Je moet er niet aan denken: je hebt echt alles geregeld, je bent vele (tien)duizenden euro’s verder en er komt iets tussendoor waardoor de hele festiviteit niet door kan gaan. Hoe meer geld mensen spenderen aan de mooiste dag van hun leven, hoe meer behoefte er is om zekerheid te krijgen over de financiële afwikkeling bij een kink in de kabel.
Maar er is natuurlijk meer om aan te denken. Om bij het andere uiterste te beginnen: de uitvaartpolis, die tot nu toe de verantwoordelijkheid was van de ouders, wordt bij huwelijk of samenwonen overgedragen aan de uit het huis trekkende kinderen. Meteen een mooi moment om te checken of de verzekerde bedragen nog wel up-to-date zijn.
Verder moet natuurlijk gedacht worden aan de inboedelverzekering en de avp. Als de partners allebei al zelfstandig woonden moet er één verzekering geroyeerd worden en de bestaande van één van de partners aangepast worden. Zowel voor wat betreft het risicoadres als voor het aantal verzekerden.
Voor tweeverdieners is het goed te kijken of er misschien een overlijdensrisicoverzekering moet zijn. Meestal zijn beide inkomens hard nodig om de noodzakelijke aanschaffen te kunnen bekostigen of om een verbouwing te kunnen betalen. Misschien is een woonlastenverzekering nodig. Zo’n verzekering komt al bijna automatisch om de hoek kijken als er een huis gekocht wordt. En misschien is een rechtsbijstandsverzekering ook niet zo’n gekke investering. Alleen al als verkeersdeelnemer is het een belangrijke voorziening.
Aankondigingen
Wat gek dat op zo’n belangrijke internetpagina voor bruidsparen geen enkele tussenpersoon een link heeft naar zijn eigen site. Is het geen idee om een checklist voor het aankomende bruidspaar te maken, zodat ze alvast zelf kunnen nagaan welke voorzieningen voor hen van belang zijn? Als het niet aangeboden wordt, zal een bruiloftsverzekering (evenementenverzekering) niet zo snel in beeld komen, maar ik denk dat het een zinvolle voorziening kan zijn.
Maar internet is natuurlijk niet de enig zaligmakende bron om pril huwelijksgeluk op het spoor te komen. Wat te denken van de rubriek huwelijksaankondigingen van de gemeente waarin het bruidspaar gaat trouwen? Vaak worden de aankondigingen ook nog eens in de lokale of regionale krant opgenomen. Een mooie brief is geen grote moeite en met een lokkertje kun je misschien doordringen tot de aandacht van het drukbezette bruidspaar in spe. De meeste oren hebben ze waarschijnlijk naar de bruiloftsverzekering, omdat ze weten hoe duur alles is. De tussenpersoon kan ze een mooi cadeau in het vooruitzicht stellen als ze besluiten te kiezen voor zekerheid.
En wat te denken van een bruidsbeurs? Ze zijn er echt. Kijk maar op bruidspagina.nl en op trouwplannen.nl. En weer is er hier geen financieel adviseur te bekennen, ondanks dat er op dit gebied voldoende te ondernemen is. Als een assurantiekantoor besluit een stand te nemen op zo’n beurs, dan zal het succes afhangen van de voorbereiding.
Beurzen
Wat zijn de do’s en dont’s van beurzen? (Voor beurzen kun je trouwens ook lezen: evenementen als braderieën, open dagen, de feestelijke opening van een nieuw kantoorpand, etc.) Eerst moet de tussenpersoon voor zichzelf nagaan wat de doelstelling is van de deelname aan de beurs. Dat kan naamsbekendheid zijn, maar ook het verkrijgen van de gegevens van geïnteresseerde bezoekers en het maken van concrete afspraken. Verkoop zal in de regel niet plaatsvinden op een beurs.
Allereerst moet gedacht worden aan de publiciteit. Eigen klanten moeten attent gemaakt worden op het feit dat het assurantiekantoor een stand heeft op de beurs en ze moeten uitgenodigd worden om een kijkje te komen nemen. Verder moet er een persbericht naar de krant(en) en moet er een bericht op de eigen website gezet worden. Misschien is er ook gezamenlijke publiciteit van alle beursparticipanten, zodat de tussenpersoon heel gemakkelijk kan meeliften.
Aandachtstrekker
Een goede plaats op de beurs is van groot belang. Welke bedrijven staan er in de omgeving, passen die bij de eigen profilering. Hoe is de loop van het publiek? Verder moet er aandacht geschonken worden aan de stand zelf. Wordt het huren of kopen? Dat hangt af van de ambities. Als men niet van plan is om het regelmatig te herhalen, kun men het beste huren om te kijken of het bevalt. Hoe moet de stand ingericht worden? Zorg voor een zitje waar gasten ontvangen kunnen worden en waar ze iets kunnen drinken. Ook een goede presentatie is van belang. Moeten er posters komen, blow-ups op showkartonnen?
En hoe krijgt men de aandacht van het publiek dat langs de stand wandelt? De tussenpersoon doet er goed aan een aandachtstrekker te regelen. De mensen moeten als het ware even verwonderd stilstaan om te kijken of het interessant genoeg is om er verder aandacht aan te besteden. Denk aan een eenvoudige quiz, waarbij een aardigheidje op de trouwdag in het vooruitzicht wordt gesteld van degenen die meedoen. Zo komt men vrij gemakkelijk aan een paar basisgegevens: namen, adres en een trouwdatum. Met een beetje creativiteit kun hier iets heel leuks van gemaakt worden.
Standbemanning
Het belangrijkste onderdeel van de aanwezigheid op de beurs vormen de medewerkers. Gaan ze liever met elkaar praten of zelf rondkijken op de beurs? Durven ze mensen aan te spreken en te interesseren voor de stand en de boodschap? Het klinkt misschien overdreven, maar er moet gezorgd worden voor een training. Niets moet aan het toeval overgelaten worden. Het succes van de beursdeelname wordt voor 90% bepaald door de eigen mensen. Ze moeten dus geïnstrueerd worden over hun rol; het moet ze duidelijk zijn dat ze niet te veel tijd in één contact steken. Verder is het belangrijk te oefenen hoe beursbezoekers worden aangesproken, hoe ze uitgenodigd worden deel te nemen aan de quiz, et cetera. Ook aandacht voor kleding is van belang en er moet gezorgd worden dat er voldoende visitekaartjes zijn, enzovoort. Het lijkt overdreven, maar als de tussenpersoon rendement wil hebben van zijn beursdeelname, dan moet hij de regie strak in handen hebben. Direct na de beurs moet er geëvalueerd worden en gevolgd worden of de afspraken resultaat opleveren. Zo kan een tussenpersoon heel gefundeerd beslissen of hij de volgende keer weer van de partij is.

Reageer op dit artikel