nieuws

Intermediair Levob verkiest afsluitprovisie

Archief

Na Delta Lloyd heeft ook Levob problemen ondervonden bij het voeren van een levensverzekering die als beloning voor het intermediair louter doorlopende provisie kent. Afsluitprovisie, of een combinatie van beide provisievormen, is voortaan weer te verkrijgen bij verkoop van het Levob Allureplan.

Het Levob Allureplan kende sinds de introductie eind 1999 als enige beloningsvorm doorlopende provisie. Ten eerste omdat dit beter zou passen bij het karakter van een universal-lifeverzekering, ten tweede omdat dit het beleggingsdeel van de premie (de investeringspremie) ten goede zou komen en dus het rendement van de polis. Onder de tussenpersonen leeft er echter een sterke wens om (het grootste deel van) de beloning direct na afsluiten te ontvangen.
“We hebben geluisterd naar de markt”, zegt Levob, dat ook een combinatie van afsluit- en doorlopende provisie biedt. De maatschappij erkent dat de stap een puur commerciële is in de richting van het intermediair. “Maar soms is de snelste weg tussen twee punten niet een rechte lijn”, zo omschrijft directievoorzitter Bert Lugtigheid de af te leggen weg van afsluitprovisie naar de door hem gewenste doorlopende provisie.
Eerder stuitte Delta Lloyd bij het Financieel Vrijheidsplan op dezelfde hindernissen. Ook Delta Lloyd heeft inmiddels afsluitprovisie (en een combinatie van beide) mogelijk gemaakt.
Concurrerend
Teneinde het rendement van de klant toch te verbeteren, heeft Levob twee andere aanpassingen aangebracht in het Allureplan. Allereerst zijn de maandelijkse kosten voor polisadministratie verlaagd: van e 3,40 naar e 2,00 bij koopsompolissen en van e 6,80 naar e 5,00 bij premiebetalende posten. Verder zijn de Levob-huisfondsen toegevoegd aan het assortiment, waardoor niet langer kosten van externe beleggingsfondsen doorgerekend hoeven te worden.
“Een en ander heeft ertoe geleid dat Levob nu tot de top-3 van vergelijkbare producten in de markt behoort”, zo claimt de maatschappij. “We willen concurrerend zijn om onze doelstelling, het worden van een pensioenspecialist, te kunnen realiseren.”

Reageer op dit artikel