nieuws

Intermediair kijkt bij Onex kat uit de boom

Archief

Het intermediair loopt nog niet erg warm voor Onex, een formule waarin assurantietussenpersonen een rol spelen in de dienstverlening aan letselslachtoffers (zie AM 3, pag. 6).

“Wij hebben in de afgelopen weken circa tachtig intermediairs bezocht en wij hebben inmiddels twintig dossiers in behandeling die via deze intermediairs bij ons zijn gekomen”, vertelt André Fluit van het Hoornse letselschadebureau Effort & Support. Eerlijk gezegd, had hij zeker het dubbele aantal reacties verwacht.
In de Onex-formule neemt de assurantietussenpersoon de intake af en zorgt hij ervoor dat de benodigde stukken bij het letselbureau komen. Vervolgens zoekt hij eens per vier maanden contact met het slachtoffer en rapporteert hij de bevindingen aan de behandelaar bij Onex. Als honorering ontvangt de tussenpersoon 25% van de bureau-omzet in het betreffende dossier.
Fluit beseft dat Onex het getij tegen heeft en verwijst naar de kritiek die een mailing van Pals in de (para)medische wereld heeft losgemaakt. Maar het is niet zo dat hij alle kaarten op Onex heeft gezet. “Voor ons is het een aanvulling op portefeuille van Effort & Support. We zullen absoluut doorgaan met de Onex-formule”, aldus Fluit, die hoopt dat positieve ervaringen van deelnemende tussenpersonen de acceptatie bij andere intermediairs positief zal beïnvloeden.

Reageer op dit artikel