nieuws

Intermediair kan scoren met Poortwachters-informatie

Archief

Van de kleine bedrijven stelt 62% het op prijs om via zijn assurantietussenpersoon informatie te krijgen over de ‘Poortwachterswet’. Dit blijkt uit een Nipo-enquête in opdracht van Avéro Achmea.

De kleine bedrijven met nog geen twintig werknemers willen graag door het intermediair geïnformeerd worden, maar van hen voelt slechts 45% er voor om zich door het intermediair te laten ondersteunen bij het opstellen van het dossier en het reïntegratieplan. Bij middelgrote bedrijven met twintig tot honderd werknemers zijn deze percentages 50% respectievelijk 35%. Bij grote bedrijven met meer dan honderd werknemers is dit 28% respectievelijk 12%.
De voorlichting over de ‘Poortwachterswet’ wordt overigens onvoldoende geacht. Van de kleine werkgevers is 44% niet tevreden, van de middelgrote 22%, en van de grote is 16% niet tevreden.
Van de geënquêteerde bedrijven sluit 57% verzekeringen via het intermediair, 24% bij een verzekeraar, 19% via een bank. Van hen heeft 20% een contract met de arbodienst gesloten via het intermediair, 37% heeft dit gedaan via een verzekeraar, en 16% via een bank.
Niet alle werkgevers beseften vorige maand dat op 1 april de nieuwe ‘Poortwachterswet’ zou ingaan en dat daardoor iets voor hen zou veranderen. De grote werkgevers wisten het vrijwel allemaal (bijna 100%), maar bij de middelgroten was dit 87% en bij de kleinen 67%. De grote werkgevers hadden dan ook wel maatregelen getroffen (70%), maar van de middelgrote bedrijven was dit slechts 48% en van de kleine werkgevers slechts 17%.
Dat de ‘Poortwachterswet’ werkgevers die onvoldoende meewerken sancties kan opleggen, zoals een jaar extra doorbetaling van het loon (uitstel van de WAO-datum) weten ook niet alle werkgevers. Van de kleine werkgevers weet slechts 30% dit, van de middelgrote 50% en van de grote 77%.

Reageer op dit artikel