nieuws

Intermediair kan participeren in FAB

Archief

De Federatie van Adviesbureaus (FAB) geeft per 1 augustus honderd aandelencertificaten uit, waarmee de deelnemers van de franchiseketen gezamenlijk een belang van 50% in de commanditaire vennootschap kunnen krijgen.

Een aandeel à e 10.000 per certificaat geeft recht op 0,5% van de winst voor belasting. Het minimum is 5% rente per aandeel per jaar. FAB wil hiermee de betrokkenheid van de ruim tachtig deelnemers vergroten. Daarnaast moet voor de tussenpersoon het effect van zijn inspanningen zichtbaar worden, doordat hij deelt in de winst.
“Van de ruim tachtig deelnemers zijn er veertig echt actief. Zij maken ook gebruik van ons volmachtbedrijf, maar de rest kan ook aandeelhouder worden”, zegt directeur en nu nog enig aandeelhouder Peter Letschert, die wil doorgroeien tot honderd deelnemers. Per deelnemer is daarom maximaal één aandelencertificaat beschikbaar.
Het geld dat Letschert met de uitgifte van de certificaten ophaalt bij de deelnemers, wordt voornamelijk gestoken in automatisering. “Het mainframe moet groter en de PC’s moeten worden ‘opgepoetst’. Verder kunnen we met het extra geld nog vaker workshops geven voor de deelnemers. De rest van het bedrag wordt gereserveerd. Alles wordt dus volledig in het bedrijf gestoken”, aldus Letschert.
De rol van de deelnemersraad, waarin iedere deelnemer automatisch zitting heeft, wordt vergroot. “Het is nu een adviescollege met een bestuur. Straks wordt het een aandeelhoudersraad, die bijvoorbeeld beslist over wat er met het aandeel van een vertrokken deelnemer moet gebeuren. Ook hiermee wordt de betrokkenheid van de deelnemers vergroot.”

Reageer op dit artikel