nieuws

Intermediair is nu grootste verkoopkanaal voor hypotheken

Archief

Het intermediair is het grootste distributiekanaal geworden voor hypotheken, blijkt uit een marktbreed onderzoek dat Stater dit jaar heeft gehouden. De hypothecaire dienstverlener, die voor een groot aantal geldverstrekkers de portefeuille beheert, verwacht dat het aandeel van het bankkanaal steeds verder zal afnemen.

Het marktaandeel van Rabobank in de nieuwe hypotheekproductie is blijkens het onderzoek gegroeid tot 27%. ING (Postbank, ING Bank, Westland/Utrecht) is tweede met een aandeel van 17%; daarna volgen Fortis en SNS Reaal met 11%. ABN Amro zet 10% van het totaal aantal hypotheken af.
Het intermediair is in 2002 uitgegroeid tot het grootste distributiekanaal voor de geldverstrekkers: zij verkopen 53% van alle hypotheken, terwijl 47% via het bankkanaal wordt afgezet. In 2000 hadden de banken nog een marktaandeel van 51,7%. De intermediaire distributie is voor 38% afkomstig van de hypotheekketens. Andere grote partijen zijn de door Stater genoemde ‘Leven-professionals’ (15%) en de ‘grote allrounders’ (14%). De middelgrote kantoren en het kleine intermediair halen samen een aandeel van 14%.
Een opmerkelijke uitkomst is dat het aandeel van De Hypotheker in de totale hypotheekdistributie nu groter is dan dat van ABN Amro. De keten schatte het eigen marktaandeel vorig jaar in op 6,2%.
Stater verwacht dat de banken het als distributiekanaal gaan verliezen van de hypotheekketens en het kleinere intermediair. Er zal een nieuw machtsevenwicht ontstaan, doordat de top-200 van de distributiepartijen (voornamelijk het intermediair) de spelregels zullen gaan bepalen. Een oorzaak voor de groeiende macht van het intermediair is volgens Stater de grotere inkoopmacht.
Ketenintegratie
Ketenintegratie staat in de hypotheekmarkt nog in de kinderschoenen: offerteaanvragen zijn vaak incompleet en worden handmatig ingevoerd, veel informatie wordt niet vastgelegd en knelpunten worden pas laat gesignaleerd. Van alle Stater-klanten dient slechts 13% aanvragen elektronisch in, via internet (6%) of HDN (7%). De rest komt binnen per fax (63%) of via de post (24%). Dat het aantal elektronische aanvragen best fors omhoog kan, bewijzen volgens Stater de cijfers van hun ‘best performers’, de klanten bij wie aanvragen de minste problemen opleveren. De beste klant van Stater levert zelfs 84% van alle aanvragen via internet.
Nieuw bedrijfsonderdeel
Om de grote partijen op de Europese markt (inclusief Nederland) beter te kunnen bedienen, heeft Stater een apart bedrijfsonderdeel opgericht onder de naam BU XXL. “Het nieuwe onderdeel maakt het mogelijk het dienstenniveau te handhaven voor de huidige klanten en gelijktijdig het dienstenpakket uit te breiden naar nieuwe klanten”, verklaart Stater. Met de grote partijen worden bedoeld de geldgevers die minimaal enkele honderdduizenden leningen in portefeuille hebben. “Bovendien kunnen wij ons richten op de claim costleader te zijn in ons marktsegment.”
De directeur van BU XXL is Ryszard Kruszel, tot 1 november nog directeur van Stater Nederland. In die functie wordt hij opgevolgd door Henri Hofsteege, voorheen directeur Commercie bij Interbank. Wie als opvolger van Rik Douwes de nieuwe algemeen directeur wordt bij Stater, wordt in januari bekend. Douwes stapte in juli op vanwege een meningsverschil met de raad van commissarissen over het te voeren beleid. Harry de Brauw neemt voorlopig de taken van Douwes waar.
Ryszard Kruszel leidt het nieuwe BU XXL.

Reageer op dit artikel