nieuws

Inschrijving Gidi is in volle gang

Archief

De invoering van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) bij tussenpersonen is ondertussen in volle gang. Bij 24.400 SER-ingeschrevenen is een brief op de deurmat gevallen.

De brief is afkomstig van bureau D&O in Hoevelaken, die deze werkzaamheden uitvoert in opdracht van de Stichting Implementatie Gidi. De stichting is een samenwerkingsverband van (inmiddels) ruim vijftig verzekeraars, die hiermee het niet-georganiseerde intermediair willen binden aan de gedragscode. De NVA en de NBVA hebben de Gidi-eisen namelijk al opgenomen in hun lidmaatschapseisen.
De stichting heeft inmiddels alle ruim 24.000 adressen uit het SER-register voor assurantietussenpersonen aangeschreven. Enkele verzekeraars schrijven op eigen kracht, dus los van de stichting, de met hen samenwerkende tussenpersonen aan over de Gidi. De stichting hoopt in oktober duidelijk te hebben welke tussenpersonen er nog actief zijn en hoeveel daarvan voldoen aan de eisen in de Gidi of zeggen daaraan te gaan voldoen.
Aan de eisen – een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting bij het Klachteninstituut Verzekeringen en verstrekking van de Advieswijzer aan consumenten – moeten alle tussenpersonen uiterlijk per 1 januari 2003 voldoen. Zo niet, dan behoort de tussenpersoon geen agentschap te krijgen van de verzekeraars die deelnemen aan de Stichting Implementatie Gidi. Voor bestaande kantoren zou het niet aansluiten bij Gidi moeten leiden tot een beëindiging van het agentschap.
Noodscenario
Volgens Willem van Es, directielid van Nationale-Nederlanden en voorzitter van het stichtingsbestuur, ligt er nog geen noodscenario klaar voor het geval op 1 oktober blijkt dat tussenpersonen niet aan Gidi voldoen of er niet aan wíllen voldoen. “We gaan pas aan een oplossing werken als het probleem zich voordoet. Het is nu nog volstrekt onduidelijk óf het probleem zich voordoet en in welke omvang dat dan zou zijn. Daarbij komt dat we vertrouwen hebben in de huidige aanpak. Reken er maar op dat ons er alles aan is gelegen om Gidi marktbreed geïmplementeerd te krijgen.”
In hoeverre kan wetgeving – nationaal of Europees – al uw inspanningen overbodig maken?
Van Es: “Niet. Als er wetgeving komt, dan duurt dat nog even. Dan hebben we daarop in elk geval geanticipeerd en het proces van transparantie en professionalisme in gang gezet. Gidi moet het intermediair bewust maken van de ontwikkelingen die maken dat de bedrijfstak moet professionaliseren. Verder is het voor het imago van de branche goed als deze zelfregulering een succes wordt; ik verwijs alleen maar naar de Kamervragen die onlangs hierover zijn gesteld. En Gidi zal invloed hebben op de inhoudelijke invulling van eventuele wetgeving. Het is belangrijk dat we daar invloed op hebben.”
De kosten voor alle werkzaamheden van de Stichting Gidi worden gedragen door de aangesloten verzekeraars. Iedere maatschappij betaalt in eerste aanleg e 12.500. Mocht het budget ontoereikend zijn, dan moet afhankelijk van het aantal agentschappen een aanvullende bijdrage worden betaald.
Willem van Es: “Wij hebben vertrouwen in de huidige aanpak”.

Reageer op dit artikel