nieuws

Inleg bedrijfssparen in 2002 niet gedaald

Archief

Werknemers die participeren in een bedrijfsspaarregeling hebben vorig jaar in totaal e 2,3 mld ingelegd, evenveel als het jaar ervoor, meldt het CBS.

Van alle bedrijfsspaarregelingen is de spaarloonregeling het meest in trek. Ruim tweederde van het uitstaande saldo van bijna e 9 mld heeft betrekking op deze regeling. De maximuminleg is per 1 januari beperkt tot e 613. De premiespaar- en winstdelingsregeling zijn toen afgeschaft.
In 2002 is voor e 1,7 mld terugbetaald aan rekeninghouders, waarvan e 800 mln door deblokkering wegens onder meer de aankoop van een woning of het voldoen van premies voor levensverzekeringen. In januari van dit jaar is al e 4 mld meer uitbetaald dan in dezelfde maand vorig jaar.
In ons land staat inmiddels e 172 mld op spaarrekeningen; gemiddeld is dat bijna e 25.000 per huishouden, aldus het CBS.

Reageer op dit artikel