nieuws

Inkoopcombinaties bundelen krachten

Archief

Twee middelgrote inkoopcombinaties in ons land gaan hun krachten bundelen. Half januari gaan Kombin (Venray) en Box Finance (Etten-Leur) fuseren tot de inkoopcombinatie Kombo, die haar diensten zal aanbieden aan ruim vierhonderd tussenpersonen.

De voorgenomen samenvoeging van de inkooporganisaties is het product van maandenlange verkennende gesprekken, zegt directeur Pim Frishert (48) van Box Finance. “Beide organisaties vullen elkaar goed aan. Kombin heeft de automatisering en backoffice goed voor elkaar, de kracht van Box Finance is de marketing- en verkoop.” Volgens Frishert zit de muziek van Kombo verder in een versterking van de inkoopkracht bij verzekeraars en banken en kostenvoordelen op het gebied van informatietechnologie en opleidingen.
De laatste jaren schieten inkoopcombinaties als paddestoelen uit de grond, waaronder NIA (negenhonderd tussenpersonen), Welke (zeshonderd tussenpersonen) en Voogd & Voogd (zeshonderd tussenpersonen). De fusie van Box Finance en Kombin is de tweede op rij, na die van TBF en DFS (110 tussenpersonen) en kan een voorbode zijn van verdere concentratie van inkoopcombinaties.
Integratie
Binnen de nieuwe besloten vennootschap Kombo worden de backoffice- en volmachtactiviteiten van Box Finance en Kombin geïntegreerd. “Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het administratiesysteem van Kombin”, vertelt Kombin-directeur Jasper Gorter, die samen met Mario van der Vleuten (Kombin) en Frishert zitting krijgt in de directie van Kombo.
De frontoffice van Kombo gaat bestaan uit gescheiden verkoopkanalen voor assurantietussenpersonen onder het label Box Finance én voor kleinere inkooporganisaties, franchiseketens en loondienstorganisaties van verzekeraars onder het label Kombin. Voor ondersteuning en begeleiding van de assurantiekantoren zal de verkoopcapaciteit worden opgevoerd. “Het aantal verkoopmanagers wordt uitgebreid van tien naar 25. Zij gaan elk 25 tot maximaal veertig assurantiekantoren bedienen”, aldus Frishert.
Resultaten
Bij Box Finance in Etten-Leur (twintig medewerkers) zijn nu ongeveer 170 tussenpersonen aangesloten. De dienstverlening bestaat uit de levering van adviessoftware voor hypotheken en levensverzekeringen en aanvullende diensten. De inkoopcombinatie, operationeel sinds 2001, zal volgens Frishert dit jaar hogere resultaten boeken. De nettowinst komt volgens hem uit op e 0,8 (0,5) mln bij een jaaromzet van e 1,5 (1,2) mln.
Bij Kombin zijn ruim 270 kantoren aangesloten. Kombin is een dochter van Human Insurance Group (21 medewerkers) in Venray, onder meer eigenaar van de internetlabels: www.hypotheekacties.nl, www.pensioenacties.nl, www.verzekeringsacties.nl en www.personeelsacties.nl. De nettowinst van Human Insurance bedroeg vorig jaar ruim e 0,5 mln bij een bruto-omzet van e 4,8 mln. “Dit jaar zal de groei ongeveer twintig procent zijn”, aldus Gorter.

Reageer op dit artikel