nieuws

Ingrid Visscher aan top zorgbedrijf Delta Lloyd

Archief

“Het wordt een enorme verbreding”, zegt de veertigjarige mr Ingrid Visscher die rond de jaarwisseling Freek van Leeuwen gaat opvolgen als voorzitter van het zorgbedrijf van Delta Lloyd. Visscher is nu directeur van het particuliere ziektekostenbedrijf Delta Lloyd Zorg, en mededirecteur (naast Loe Koekelkoren) van ziekenfonds Nuts. Straks wordt ze dus directievoorzitter van deze combinatie. De nieuwe functie brengt met zich mee dat ze ook directielid wordt van de intermediairdivisie van Delta Lloyd. “Ik ga me straks ook bezighouden met leven, schade, marketing en verkoop.” Visscher kijkt daar naar uit, want ze is er van overtuigd dat de zorgverzekering als solitair product zijn beste tijd heeft gehad.

“De zorgverzekeringsbranche is heel leuk”, vindt Visscher. “De branche staat gigantisch in de belangstelling en is interessant vanwege de maatschappelijke raakvlakken. Het is soms wel moeilijk om leiding te geven aan een bedrijf waarvan je – doordat je afhankelijk bent van de overheid – niet altijd alle touwtjes in handen hebt. Ook zijn de winstmarges krap. Je bent al blij als je in de zwarte cijfers zit. Het is dus een uitdaging. Die wordt nog groter doordat werkgevers steeds meer de ziektekostencontracten zullen combineren met ziekteverzuimcontracten en andere aanpalende zaken. Ik kan daar straks vanuit het zorgverzekeringsbedrijf sturing aan geven. Wat die combinatiemogelijkheden betreft, heeft Delta Lloyd een uitstekende positie. Vele andere grote zorgverzekeraars voeren immers uitsluitend de zorgbranche.” Vanuit deze optiek heeft Visscher, die in 1998 bij Nuts-Ohra startte als adjunct-directeur verkoop, de fusie met Delta Lloyd in 1999 dan ook zeer toegejuicht.
Delta Lloyd zal begin december bekend maken welke functie Van Leeuwen gaat vervullen en wie Visscher in haar huidige functie gaat opvolgen.

Reageer op dit artikel