nieuws

ING Verzekeringen groeit in premie en resultaat

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING heeft een forse groei geboekt. Het brutopremie-inkomen nam toe met bijna 10% dankzij een opleving van het levenbedrijf. Het brutoresultaat nam toe met bijna 6% door toedoen van het schadebedrijf.

De premieomzet in ons land groeide met 9,5% tot e 7.429 (6.786) mln. Het operationele brutoresultaat kwam 5,8% hoger uit: e 1.471 (1.391) mln.
De schadepremies daalden licht met 0,6% tot e 1.847 (1.859) mln, hoofdzakelijk in de branche Inkomen/Ongevallen. Het brutoresultaat Schade steeg van e 153 mln naar e 259 mln. Deze stijging is vooral te danken aan “een gunstige afwikkeling van uitstaande schadeclaims in de branche Inkomen/Ongevallen en de vrijval van een overschot in een verzekeringstechnische voorziening”. Ook de resultaten in de branche Motorrijtuigen hebben zich gunstig ontwikkeld, aldus ING.
Levenbedrijf
De groei van het verzekeringsbedrijf beperkte zich tot uitsluitend het levenbedrijf. De brutopremie Leven steeg met 13,3% tot e 5.582 (4.927) mln, vooral door de hogere productie in individuele en collectieve koopsompolissen.
De nieuwe levenproductie bedroeg e 1.381 (1.100) mln, een stijging van 25%. De periodieke premies liepen met 16% terug naar e 161 (191) mln. De koopsomposten daarentegen namen met 34% toe naar e 1.220 (909) mln. De intrinsieke waarde (embedded value) van de nieuwe levenproductie liep verder terug tot e 11 (12) mln. Op de helft van 2003 was deze zelfs nog negatief: e -11,6 (+22,4) mln. De embedded value van de nieuwe productie bedroeg over heel 2001 nog e 29 mln.
Het brutoresultaat Leven nam met e 26 mln (-2,1%) af tot e 1.212 mln. Debet hieraan zijn volgens ING de lagere rentebaten en lagere dividendinkomsten.
Wereldwijd
Wereldwijd daalde ING’s omzet uit verzekeringspremies met 12,9% tot e 45.519 (52.284) mln, waarvan e 38.231 (44.367) mln uit levensverzekeringen en e 7.288 (7.917) mln uit schadeverzekeringen. De provisie uit assurantiebemiddeling wereldwijd daalde licht tot e 115 (117) mln.
De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf daalde licht tot e 2.508 (2.538) mln, mede onder invloed van de sterke euro (e -92 mln).
ING Direct
ING Direct boekte vorig jaar voor de eerste keer een operationele brutowinst van e 151 (-48) mln. De resultaatsverbetering heeft de bank te danken aan de groei van het aantal klanten en toevertrouwde middelen. ING Direct boekte in 2003 een groei in klanten van bijna 70% tot 8,5 miljoen; de toevertrouwde middelen stegen met naar e 99 (55) mld. Het meest succesvol was ING Direct in Duitsland, Italië en de VS. ING Nederland 2003 2002 brutopremie 7.429 6.786 brutowinst 1.471 1.391 brutopremie Leven 5.582 4.927 brancheresultaat 1.212 1.238 brutopremie Schade 1.847 1.859 w.v. Ziekte/ongevallen 932 964 Motorrijtuigen 321 325 Transport 25 27 Brand 363 354 Varia 168 160 Indirect 38 29 brancheresultaat 259 153 w.v. Ziekte/ongevallen 219 143 Motorrijtuigen 10 -9 Transport 3 7 Brand 6 5 Varia 3 -3 Indirect 18 10 (Bedragen in e mln.)

Reageer op dit artikel