nieuws

ING-personeel krijgt 3,4% meer loon

Archief

De dertigduizend0 werknemers van ING krijgen een structurele loonsverhoging van 3% per 1 mei en 0,4% per 1 januari 2003. Daarnaast is een eenmalige uitkering van e 50 rond Pinksteren afgesproken.

De nieuwe cao gaat in per 1 april en heeft een looptijd van dertien maanden. De cao geldt voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij ING in Nederland, waaronder Nationale-Nederlanden. ING heeft sinds twee jaar een eigen ondernemings-cao.
In de cao zijn verder afspraken gemaakt over employability, kinderopvang, verlofregelingen en uitbreiding van het à-la-cartesysteem. Dit systeem is verruimd met de mogelijkheid een pc te kopen met gebruikmaking van een fiscale vrijstelling. Ook kan er geld opzij gezet worden voor een hoger pensioen. Verder zijn de mogelijkheden voor het kopen of sparen voor een sabbatical uitgebreid.
Ten aanzien van adoptie- en zorgverlof zijn de bepalingen uit de Wet Arbeid en Zorg overgenomen. Het budget voor kinderopvang is met 25% verhoogd tot e 6,5 mln.

Reageer op dit artikel