nieuws

ING Nederland ziet omzet in verzekeringen dalen

Archief

De omzet van ING Nederland in verzekeringen is vorig jaar licht gedaald. De premies levensverzekeringen namen fors af en de schadepremies kwamen bijna 3% hoger uit. Het operationele resultaat steeg met bijna 8%.

De daling van het premie-inkomen levensverzekeringen met 8% tot e 4.927 (5.353) mln was voor ING teleurstellend. “Met name het vierde kwartaal viel tegen”, verklaarde bestuursvoorzitter Ewald Kist. De premiedaling was vooral toe te schrijven aan de beduidend lagere omzet in koopsompolissen als gevolg van het gewijzigde belastingregime en de felle concurrentie.
De nieuwe levenproductie liep vorig jaar terug tot e 1.100 (1.254) mln, een daling van ruim 12%. De periodieke premies namen toe tot e 191 (177) mln, maar de koopsommen daalden tot e 909 (1.077) mln. De intrinsieke waarde van deze nieuwe productie verminderde fors: van 29 in 2001 naar 12 in 2002. Het levenresultaat werd verbeterd met 9,3% tot e 2.007 (1.836) mln, vooral door hogere gerealiseerde verkoopwinsten, winst op afkoop van een collectief contract en een lager resultaat op intrest en sterfte.
De premie-omzet van het schadebedrijf nam toe met 2,6% tot e 1.859 (1.811) mln, met name door een hogere productie in de branche Inkomen en Ongevallen en de branche Brand (zie kader). Het schaderesultaat daalde met 5,5% tot e 225 (238) mln, met name in de branches Varia, Brand (groei schadeclaims) en Motorrijtuigen (hogere toevoegingen aan technische voorzieningen).
Wereldwijd
De omzet van ING in verzekeringen wereldwijd groeide vorig jaar met 3,6% naar e 65,3 (63,1) mld, ondanks een zwaar tegenvallend vierde kwartaal (-10,5%). Het brutopremie-inkomen steeg met 3,6% naar e 52,3 (50,5) mld.
Het premie-inkomen Leven daalde tot e 44,4 (44,6) mld. Autonoom groeiden de levenpremies met 4,6%. De premieomzet Schade steeg explosief (34,1%) tot e 7,9 (5,9) mld, vooral dankzij de acquisitie van verzekeraar ING Comercial América in Mexico. Autonoom bedroeg de stijging 19%. De provisie uit assurantiebemiddeling wereldwijd bedroeg e 117 (88) mln.
Het resultaat Leven kwam uit op e 3,5 (2,9) mld (+19,7%) en dat van Schade op e 654 (630) mln (+3,8%). De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg met 19,5% tot e 3,4 (2,8) mld. “Ondanks de moeilijke economische en politieke omstandigheden hebben we het goede resultaat van 2001 kunnen evenaren dankzij onze brede mix van activiteiten en aanzienlijke kostenverlaging”, aldus Kist. In het verzekeringsbedrijf daalde de bedrijfslasten met 8,8%, onder meer door herstructurering van het Amerikaanse levenbedrijf.
Ewald Kist: “Vooral de daling van de premieomzet Leven in het vierde kwartaal viel tegen”. ING Nederland 2002 2001 Omzet 11.971 12.173 w.v. brutopremie 6.786 7.164 Brutowinst 2.232 2.074 Brutopremie Leven 4.927 5.353 Brancheresultaat 2.007 1.836 Brutopremie Schade 1.859 1.811 w.v. Ziekte/ongevallen 964 929 Motorrijtuigen 325 327 Transport 27 31 Brand 354 342 Varia 160 156 Indirect 29 26 Brancheresultaat 225 238 w.v. Ziekte/ongevallen 164 134 Motorrijtuigen 16 36 Transport 8 7 Brand 22 28 Varia 5 20 Indirect 10 13

Reageer op dit artikel