nieuws

ING Nederland doet het beter in verzekeringen dan verwacht

Archief

ING zegt in het eerste kwartaal in ons land aanzienlijk beter te hebben gepresteerd in de levenmarkt dan verwacht. De bankverzekeraar boekte een totale premiegroei van 10%; het resultaat bleef exact gelijk. Wereldwijd daalde de premieomzet met 11% en de brutowinst met ruim 21%.

Kostenbesparing en meer omzet in groeimarkten zijn de wapens waarmee ING de tegenvallers door onder meer de afwaardering van aandelenbeleggingen wil bestrijden. In een toelichting op de (eerste) kwartaalcijfers van dit jaar zei bestuursvoorzitter Ewald Kist dat ING hoge prioriteit blijft geven aan de versterking van de solvabiliteitspositie en verlaging van de kosten. Met name via ING Direct verwacht Kist winstgevende groei te realiseren die de tegenvallende aandelenbeleggingen deels kunnen compenseren. “ING blijft zijn activiteiten aanpassen aan de realiteit van een tegenvallend economisch klimaat”, aldus Kist.
Het succes van ING Direct, actief in zeven landen, vertaalde zich in een groei van het aantal klanten tot zes miljoen (+18,4%) en het toevertrouwde spaargeld tot e 69,3 (55,2) mld, een stijging van 26%. Inmiddels is ook een vestiging geopend in het achtste land, Groot-Brittannië.
Een pensioencommissie gaat onderzoeken welke groeimogelijkheden ING wereldwijd op lange termijn heeft op het gebied van oudedagsvoorzieningen. De bankverzekeraar biedt nu in dertig landen pensioenproducten aan. “ING wil de groei van pensioenactiviteiten versnellen door expertise en ervaring te benutten door het exporteren van succesvolle bedrijfsconcepten.”
Nederland
De omzet van ING Nederland steeg in het eerste kwartaal naar e 3.528 (3.204) mln. De premieomzet nam met 10,1% toe tot e 2.577 (2.346) mln, met name door het levenbedrijf. De levenpremies groeiden met 14,6% naar e 1.674 mln. “Deze verbetering is grotendeels het gevolg van een hogere omzet in individuele koopsompolissen”, aldus de bankverzekeraar. Het schadebedrijf bleef daarbij achter met een premiegroei van 2,5% tot e 903 ( ) mln, voornamelijk door premieverhogingen in de branches Motorrijtuigen en Brand.
Het operationele brutoresultaat bleef exact gelijk: e 303 mln. Het resultaat van het levenbedrijf verminderde met 12,4% tot e 240 (274) mln. Dit komt volgens ING onder meer door het overhevelen van activa naar de bank en een extra dotatie aan groep om de solvabiliteit te versterken. Het resultaat van het schadebedrijf is meer dan verdubbeld tot e 63 (29) mln door betere resultaten in de branches Motor en Inkomen/Ongevallen.
Wereldwijd
De omzet van de verzekeringsgroep liep met ruim 11% terug tot e 15.347 (17.297) mln en de kosten daalden met bijna 14% tot 1.189 (1.379) mln.
Het premievolume daalde met 11% naar e 12.550 (14.140) mln. Hiervan kwam voor rekening van het levenbedrijf e 10.359 (11.799), een daling van 12,2%. Het schadebedrijf zag de premieomzet teruglopen met 6,4% tot e 2.191 (2.341) mln. In opkomende markten boekte ING in het eerste kwartaal een groei in premie-inkomen van 20%.
Het operationele brutoresultaat nam met 21,5% af tot e 612 (780) mln. Het levenbedrijf zag zijn resultaat met 32,6% kelderen tot e 445 (660) mln. Het schadebedrijf boekte daarentegen een groei van 39,2% tot e 167 (120) mln.
De operationele nettowinst verminderde wereldwijd met ruim 13% tot e 504 (582) mln als gevolg van onder meer de zwakke aandelenmarkten en buitenlandse valuta’s en de lagere rentestanden. De sterke euro had een negatief effect op de operationele nettowinst van e 41 mln.

Reageer op dit artikel