nieuws

ING koerst aan op 700 vestigingen Regio Bank

Archief

ING wil het aantal vestigingen van Regio Bank bij het intermediair uitbouwen van de huidige 450 naar uiteindelijk circa zevenhonderd. Hierbij wordt uitgegaan van een groeitempo van 5% per jaar.

Met een steek onder water naar de grootbanken (die in hoog tempo filialen opheffen), gaat dit voorjaar een landelijke campagne van Regio Bank van start onder het motto ‘Welke bank blijft open in…’. Ruim 250 franchisenemers doen aan de actie mee, hetgeen betekent dat bij ruim 700.000 huishoudens een folder van de lokale Regio Bank in de bus valt, zo meldt het huisorgaan ING Nieuws.
In een interview met Het Financieele Dagblad (FD) stelde Regio Bank-directeur Wilfri de Kan over de werving van franchisenemers, dat starters niet in aanmerking komen en evenmin kleine assurantiekantoren. “De intermediair die een Regio Bank-bord aan de deur wil kunnen hangen, moet minstens vijf mensen in dienst hebben.”
Hoewel ING in twintig franchisenemers een direct financieel belang heeft, wordt de onafhankelijkheid benadrukt. De franchisenemers mogen op het gebied van sparen weliswaar alleen ING-producten verkopen, “maar de helft van de verkochte hypotheken en verzekeringen is niet van ING”, aldus De Kan in het FD.
Claimscentrum
De Kan zal binnenkort als directeur van Regio Bank worden opgevolgd door Hans van den Bor, die het afgelopen jaar als trekker fungeerde van het ING Service Center Claims. Hoewel signalen vanuit operationele afdelingen op problemen duiden, weerspreekt ING dat er sprake zou zijn van een crisisachtige situatie bij het ING Service Center Claims (SCC).
In mei vorig jaar werd aangekondigd dat het SCC (een virtueel bedrijf, de schadebehandelaars blijven op hun eigen locatie werken) vanaf juni alle schades voor RVS zou gaan afhandelen. In september zou dan het grootste deel van NN volgen en voor de jaarwisseling ook nog Postbank Verzekeringen. Dat de centralisering van de claimsbehandeling niet zo vlot van stapel is gelopen als gedacht, blijkt onder meer uit het feit dat het geautomatiseerde systeem van SCC pas dit voorjaar bij NN in gebruikkomt.
Bij RVS zou eind 2002 sprake zijn geweest van een werkachterstand van enkele tienduizenden dossiers en zou de behandelingstijd zijn opgelopen tot een halfjaar. Er is nu een verbetering doorgevoerd doordat brandschades tot e 750 (zo’n 50% van alle schades) direct – telefonisch – door SCC kunnen worden afgehandeld.
Een woordvoerder van RVS spreekt van kinderziektes en een extra verhoging van de werkvoorraad door de storm van eind oktober vorig jaar. “In december was de werkvoorraad weer op het niveau van vóór de invoering van het nieuwe systeem”. Over de interne richtlijnen voor kleine schades doet hij uit bedrijfspolitieke overwegingen geen uitspraak. Wel stelt hij nog: “Per 1 maart willen wij op dagvoorraadverwerking zitten, dat wil zeggen verwerking binnen 48 uur.”
Boze tongen beweren dat de wisseling van de wacht in het management is ingegeven door ondermaats presteren van het SCC onder leiding van Hans van den Bor. Hij wordt opgevolgd door Desirée Sormani. Volgens een woordvoerster van ING/NN is er weinig mis met de managementkwaliteiten van Van den Bor, want anders zou hij niet benoemd worden tot nieuwe directeur van de Regio Bank-organisatie.
Zó gaat Regio Bank campagne voeren.

Reageer op dit artikel