nieuws

Informatieset NBVA wapent intermediair tegen eenzijdige samenwerkingsvoorwaarden

Archief

NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader heeft op een door bureau D&O georganiseerde bijeenkomst over samenwerkingsvoorwaarden in Schiedam het eerste exemplaar van de ‘Informatieset Samenwerkingsovereenkomst’ uitgereikt aan Jan Wolter Wabeke, de Ombudsman Verzekeringen en directeur van het Klachteninstituut Verzekeringen (SKV). De informatieset bevat diverse voorbeeldteksten voor samenwerkingsovereenkomsten tussen het intermediair en verzekeraars.

Alle verzekeraars zijn bezig hun gedateerde samenwerkingsvoorwaarden te herschrijven als gevolg van de wijziging van de Wabb, de invoering van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) en de Financiële Bijsluiter, alsmede de veranderende toezichtwetgeving.
Inmiddels kreeg het intermediair van maatschappijen als Delta Lloyd, Hannover International, Interpolis, Nieuwe Hollandse Lloyd, Royal Leven, Winterthur en Zwitserleven nieuwe voorwaarden ter tekening toegestuurd. Met name de voorwaarden van Delta Lloyd, Hannover en Nieuwe Hollandse Lloyd oogstten veel kritiek bij het intermediair, omdat deze het karakter hebben van leveringsvoorwaarden of aanstellingsvoorwaarden. De voorwaarden zijn eenzijdig door de verzekeraar opgesteld en stroken niet met de verhouding van tussenpersoon en verzekeraar in de praktijk, aldus Van Voorst Vader. “Daarnaast troffen wij in veel concepten enkele voorwaarden aan die eenvoudigweg geen rekening hielden met de gewijzigde Wabb”.
De tussenpersonenorganisatie adviseerde haar leden dan ook niet te tekenen. Ook ontwierp zij een ‘denk- en reflectiemodel’ voor individuele invulling van de samenwerkingsvoorwaarden tussen primair NBVA-kantoren en verzekeraars. Het NBVA Denkmodel (60 pagina’s) wordt deze week toegezonden aan de leden. De verzekeraars worden schriftelijk geïnformeerd over de informatieset die zij tegen betaling van e 175 (inclusief digitale versie) kunnen bestellen. Ook niet-leden van de NBVA kunnen het denkmodel tegen betaling van e 55 verkrijgen. Op vragen vanuit de zaal of ook de NVA wordt benaderd, zei Van Voorst Vader. “Wij zijn non-discriminatoir. Als de NVA intellectueel nog iets van ons wil leren, kan dat natuurlijk”.
Geen modelovereenkomst
Directeur Joep van den Eijkel (Dutch Insurance Network) juichte het toe dat de informatieset voor iedereen beschikbaar komt, maar vroeg zich af waarom geen standaard samenwerkingsovereenkomst was opgesteld. Van Voorst Vader benadrukte dat zo’n uniforme overeenkomst mededingingsrechtelijk niet mogelijk was. “Een modelovereenkomst zou als concurrentiebeperkend kunnen worden uitgelegd. Tevens doet zo’n maatpak geen recht aan de individuele verzekeraar en tussenpersoon. De NBVA gaat het er om enkele kernpunten vast te stellen die als chaosbeperkende verkeersregels kunnen worden toegepast. Daarbij moet het mogelijk blijven dat verzekeraar en bemiddelaar hun samenwerking zo regelen zoals zij dat het meest wenselijk vinden en dus niet in een keurslijf komen van een standaardcontract.”
Voormalig secretaris Bilderbeek (Berculo Van Kalmthout Adviseurs) van de gevolmachtigdenorganisatie NVGA vroeg zich hardop af waarom dit denken over samenwerkingsvoorwaarden zo laat op gang is gekomen. “Ik herinner me dat twee jaar geleden al werd gezegd tegen het intermediair: kijk uit voor wat er op je afkomt”.
Tweezijdig karakter
Advocaat Berry Jonk-van Wijk (Houthoff Buruma) benadrukte dat de samenwerkingsovereenkomst een tweezijdig karakter heeft, ook al stelt de maatschappij de bepalingen op. “De belangen van beide partijen moeten worden behartigd, het zijn geen leverings- of aanstellingsvoorwaarden. Afwijkende afspraken moeten goed worden vastgelegd”, aldus de Rotterdamse advocate. Zij vindt dat in de voorwaarden ook bepalingen kunnen worden opgenomen over administratieve processen en doorlooptijden bij zowel de verzekeraar als de tussenpersoon. Zelfs afspraken over een afgebakende advisering van bepaalde producten moet mogelijk zijn. Iets waar Van Voorst Vader “mordicus tegen is”. “Waar blijf je dan als een portefeuille wordt overgenomen met producten waarvoor de tussenpersoon niet mag bemiddelen. Dat is praktisch onuitvoerbaar.”
Op de vraag of maatschappijen, zoals Delta Lloyd, in hun voorwaarden bepalingen (provisierecht!) zouden moeten opnemen die door de wetgever zijn afgeschaft, was Jurjen Oosterbaan-Martinius vrij resoluut. “Dat zou niet zo moeten zijn.” Daarmee was de aanwezige manager Jos Netten van fiscaal-juridisch adviesbureau Fides (Delta Lloyd) het niet eens. “Als de wetgever meent voor de muziek te moeten uitlopen en het intermediair zijn provisierechten ontneemt, dan moet een verzekeraar kunnen ingrijpen om de belangen van zijn tussenpersonen te kunnen beschermen door het provisierecht privaatrechtelijk te regelen.”
Twistpunt
Het eeuwige twistpunt tussen verzekeraar en tussenpersoon over het ‘eigendomsrecht’ van de klant leeft nog steeds bij het intermediair, hoewel het verzet slinkt. Ruim een derde (37,2%) is nog tegen het rechtstreeks in contact treden door de verzekeraar met de verzekerde indien dit voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst redelijkerwijs nodig is. Oosterbaan-Martinius vindt het strijden over dit punt een academische discussie. “Dit standpunt is onnodig polariserend en daarmee verouderd en antiek. De klant is van zowel de verzekeraar als van de tussenpersoon. Beiden hebben immers contact met de klant.” Van Voorst Vader deelde deze mening. “Het ouderwetse denken dat de klant van de tussenpersoon is, past niet meer in het moderne opvattingen over zorgplicht.”
Voor de meerderheid (54,7%) van het intermediair was verder het privé hoofdelijk aansprakelijk stellen van de directeur/grootaandeelhouder voor het terugboekingsrisico van levenposten niet acceptabel.
NBVA-voorzitter Alexander Van Voorst Vader (links) overhandigt het eerste exemplaar van de ‘Informatieset samenwerkingsvoorwaarden’ aan Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke.

Reageer op dit artikel