nieuws

Ineas maakt pas op de plaats

Archief

Internetverzekeraar Ineas heeft vorig jaar een verlies geleden van e 1,2 (0,5) mln. Het aantal polissen is volgens directeur Niek Ligtelijn echter bijna verdrievoudigd. Dit jaar is groei minder belangrijk voor Ineas, dat vooral de dienstverlening aan de klanten wil verbeteren.

De omzetgroei is voornamelijk geboekt in Frankrijk en Duitsland; het aandeel van de Benelux in de totale portefeuille bedraagt nu 15%. “We hebben ongeveer 25.600 polissen lopen”, zegt Ligtelijn. “Vorig jaar waren dat er nog 10.000. Gezien de groei is het verlies van e 1,2 mln conform de verwachting.” Omzetcijfers zijn nog niet bekend; in 2001 werd een bruto-omzet behaald van e 4,1 mln, waarvan e 247.000 in ons land.
Het overgrote deel van de polissen betreft autoverzekeringen. Vooral in Frankrijk had Ineas te kampen met een hoge loss-ratio: die bedroeg vorig jaar 111%. “Dat werd wel gecompenseerd door goede resultaten in Duitsland, waar de loss-ratio slechts 67% bedroeg”, aldus Ligtelijn. “Maar om actuarieel gezien enigszins invloed te kunnen uitoefenen op je portefeuille moet je minimaal 30.000 polissen in de boeken hebben. Vorig jaar hebben we de premies tweemaal bijgesteld.”
In Nederland is voor een deel van de autoportefeuille een premieverhoging van 10% tot 15% doorgevoerd. In Frankrijk ging Ineas nog veel verder: daar werden onlangs honderden klanten getrakteerd op een premiestijging van 80% met het advies de polis te beëindigen. “We hebben in Frankrijk vanwege die hoge loss-ratio van een aantal risico’s afscheid moeten nemen. We hebben een actieplan opgesteld om de situatie in Frankrijk te verbeteren; we leren elke dag bij. Nu kunnen we met analytische tools informatie opvragen over hoe de portefeuille zich ontwikkelt. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen; in het eerste kwartaal is de loss-ratio in Frankrijk verbeterd tot 81%.”
Duitsland en Frankrijk blijven voorlopig de belangrijkste afzetgebieden voor Ineas, met aandelen van respectievelijk 45% en 40% in de portefeuille. “Nederland is een concurrerende markt waarin direct-writers ongeveer eenderde van de markt in handen hebben. In Duitsland is dat aandeel met 6% veel kleiner. Internet geeft daar een stimulans voor direct-writing.” In Duitsland worden alle polissen per 1 januari geprolongeerd; bij Ineas verlengde 98% van de klanten de lopende verzekering.
Dit jaar wordt vooral besteed aan investeringen op ICT-gebied om de dienstverlening aan de klanten op een hoger peil te brengen. “We maken nu even pas op de plaats. We richten ons nu op rendement in plaats van groei. We hebben te maken met onzekere marktomstandigheden, vooral wat betreft herverzekering. Ons eerste doel is nu het behouden van de bestaande klanten”, aldus Ligtelijn.

Reageer op dit artikel