nieuws

Ineas heeft geld nodig

Archief

Internetverzekeraar Ineas is voor onbepaalde tijd gestopt met het accepteren van nieuwe verzekeringen. Daarvoor is momenteel geen capaciteit.

“Sorry, op dit moment kunnen wij helaas geen nieuwe polissen sluiten”, laat Ineas bezoekers weten die een premieberekening willen maken. “Ten gevolge van de groei van onze portefeuille in Europa zijn wij op zoek naar nieuwe capaciteit om nieuwe klanten te verwelkomen.” De acceptatiestop geldt ook voor de drie andere landen waar Ineas actief is: België, Duitsland en Frankrijk.
Directeur Niek Ligtelijn ontkent dat de Pensioen- en Verzekeringskamer de acceptatiestop heeft gelast: “Het is op ons initiatief geweest; over de solvabiliteit is nooit discussie geweest”. Voor de ruim 2.500 bestaande polissen is gewoon dekking, doordat het risico is gesplitst: risicodrager Ineas Insurance Company NV kan gewoon aan de betalingsverplichtingen voldoen. “De risico’s zijn adequaat herverzekerd bij Swiss Re, Kölnische Rück en Scor. De solvabiliteitsratio is 229%.” Door aandeelhouders Securitas en Century Capital is onlangs nog voor e 1 mln aan kapitaal bijgestort.
De problemen hebben betrekking op Ineas BV, de moedermaatschappij van de verzekeraar, die feitelijk als werkmaatschappij de verzekeringen sluit. De herverzekeraars hebben de contracten voor nieuwe polissen opgezegd. “De BV heeft solvabiliteitskapitaal nodig om nieuwe verzekeringen te kunnen sluiten”, zegt Ligtelijn. Door de problemen zijn recentelijk vijftien van de zestig werknemers ontslagen; in Nederland zijn drie banen vervallen en blijven er nog circa tien over. “We zijn altijd zeer zuinig geweest in de BV; we hebben nooit investeringen gedaan die we niet meer terug konden verdienen. Maar om de groei te ondersteunen, hebben we nu meer kapitaal nodig.”
Ligtelijn spreekt dagelijks met mogelijke nieuwe investeerders. “Maar we leven in bijzondere tijden. Zowel op de kapitaal- als de herverzekeringsmarkt is de situatie nu extra onzeker. Een kleine speler als Ineas lijdt daaronder. We werken er heel hard aan, maar er is geen paniek. We hebben het eerder al moeilijk gehad met de internetcrisis. Als we nu ook de crisis in de verzekeringswereld overleven, staan we heel sterk.”
Ligtelijn denkt e 5 mln tot e 10 mln nodig te hebben voor de komende twee à drie jaar. “Afhankelijk van de strategie. Veel investeerders vinden ons te voorzichtig en willen een wat agressiever beleid met meer aandacht voor marketing. Dat hebben wij nooit gedaan. Sommige partijen vinden het gevraagde bedrag ook te klein.”
De brutopremieomzet van Ineas bedroeg vorig jaar e 11,7 (4) mln; het aandeel van ons land in de omzet schat Ligtelijn op 20% tot 25%.

Reageer op dit artikel