nieuws

Individuele levenproductie marginaal hoger dan in 2002

Archief

De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven aan het niveau van 2002. Aan nieuwe premies kwam bijna e 6,5 mld in de boeken van levensverzekeraars terecht, een half procentje meer dan een jaar eerder, maar nog wel bijna 10% onder het niveau van topjaar 2000. Het aantal verkochte polissen daalde voor het vierde achtereenvolgende jaar.

Dat de val van de beurskoersen in de eerste jaren van de nieuwe eeuw zijn uitwerking niet heeft gemist, blijkt uit de fors teruggelopen verkoop van beleggingsgerelateerde verzekeringen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek – in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars – is het aandeel van de unit-linkedpolis in de nieuwe productie in 2003 gedaald tot 25%. We moeten terug naar het jaar 1996 om nog zo’n laag aandeel tegen te komen: 20%. Daarna begon de opmars van de beleggingspolis, met als hoogtepunten de jaren 1999 en 2000. Het aandeel van de unit-linkedverzekering bedroeg toen 47,8% respectievelijk 47,5%.
De val is het meest sprekend bij de verzekeringen tegen eenmalige premiebetaling. Van alle koopsommen (ruim e 4,8 mld) ging vorig jaar nog slechts e 530 mln naar een beleggingsgerelateerde polis. Relatief gezien gaat het om 11% tegen bijvoorbeeld nog 35% in topjaar 2000. Van alle periodieke premies (bijna e 1,6 mld) was vorig jaar 67% unit-linked (e 1.072 mln). In 2000 was dit aandeel nog 81% (zie tabel ‘Aandeel beleggingsverzekering’).
Eerste kwartaal
De gehele individuele levenproductie is zoals gezegd vorig jaar met een half procent gestegen ten opzichte van 2002. De stijging is deels toe te schrijven aan de direct ingaande lijfrenten. De koopsompremies komen daardoor op een plusje van 1,1%, terwijl de periodieke premies een min van 1,3% laten noteren.
De stijging over 2003 is volledig gerealiseerd in het eerste kwartaal, toen het CBS over de individuele levenproductie een verrassende plus van bijna 20% meldde. De daaropvolgende kwartalen waren er louter dalingen ten opzichte van 2002, met respectievelijk 5,6%, 12,6% en 3,7%. Diverse maatschappijen hebben achter de schermen vraagtekens gezet bij de productiegetallen over het eerste kwartaal, maar cijfers van enkele individuele maatschappijen geven toch een aanknopingspunt voor de toen gemelde groei.
Zo maakte Interpolis afgelopen zomer melding van een stevige omzetgroei uit koopsommen voor uitgestelde en direct ingaande lijfrenten. Volgens de Rabo-verzekeraar zou het marktaandeel in de nieuwe individuele levenproductie zijn gestegen van 12% naar 15%. Interpolis zou daarmee goed zijn voor een nieuwe jaarproductie van zo’n e 900 (800) mln. Hooge Huys op zijn beurt claimt (inclusief Zurich) een marktaandeel van 11%: twee procentpunten hoger dan in 2002. Ten slotte is het marktaandeel van AXA – alleen actief in unit-linkedverzekeringen – bekend: 1,5%.
Productiecijfers en bijbehorende marktaandelen van andere verzekeraars zijn niet bekend. Alleen ING en Aegon hebben in hun jaarcijfers melding gemaakt van productiecijfers Leven, maar dit betreft zowel individueel als collectief. ING meldt een stijging van 34% in de koopsomproductie (e 1.220 mln) en een daling van 16% in periodieke premies tot e 161 mln. Bij Aegon stond de teller van de nieuwe productie (koopsom én periodiek) na drie kwartalen op e 895 mln (-29,5%).
Nieuwe productie individuele levensverzekeringen Aantal Bruto- polissen premie e mln 1996 1.307.700 3.890,3 1997 1.516.500 4.807,0 1998 1.652.500 5.502,1 1999 1.776.500 6.100,3 2000 1.594.900 7.109,5 2001 1.378.800 6.902,7 2002 1.255.000 6.407,1 2003 1.177.800 6.438,0 Aandeel beleggingsverzekering Totaal aandeel Periodieke waarvan aandeel Koopsom- waarvan aandeel unit-linked premies unit-linked unit-linked premies unit-linked unit-linked 1999 6.100 48% 2.273 1.745 77% 3.827 1.171 31% 2000 7.110 47% 1.974 1.590 81% 5.135 1.785 35% 2001 6.903 36% 1.710 1.323 77% 5.193 1.158 22% 2002 6.406 31% 1.616 1.197 74% 4.790 815 17% 2003 6.439 25% 1.595 1.072 67% 4.844 530 11% (Bedragen in e mln.)

Reageer op dit artikel