nieuws

Individuele levenproductie daalt in 2002 met zeven procent

Archief

De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen is vorig jaar met zeven procent gedaald tot e 6,4 (6,9) miljard. In 2000 werd met het oog op het nieuwe belastingstelsel nog een plus van 16,5% genoteerd. Voor het derde achtereenvolgende jaar daalde het aantal verkochte polissen.

Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft, onder invloed van de beursmalaise, vooral de beleggingsverzekering aan populariteit ingeboet. Het aandeel van de unit-linked-verzekeringen in de individuele levenproductie daalde tot 31,4%. Zo’n laag aandeel heeft zich sinds 1996 (20,5%) niet meer voorgedaan. Toen begon de enorme opmars van de verzekeringen in beleggingseenheden, met als hoogtepunten de jaren 1999 en 2000. Het aandeel van de beleggingspolis bedroeg toen 47,8% respectievelijk 47,5%.
Net als een jaar eerder loopt de beleggingsverzekering in 2002 de hardste klap op bij de koopsompolissen. Daar keldert het aandeel unit-linked van 22,3% naar 17,0%, tegen bijvoorbeeld nog 34,8% in 2000. Bij de verzekeringen tegen periodieke premiebetaling ligt het niveau nog altijd op 74,1%, al was dat in 2000 nog ruim 80% (zie ook de tabel ‘Aandeel beleggingsverzekering’).
Eerste kwartaal
De gehele productie van individuele levensverzekeringen is in termen van brutopremieomzet vorig jaar dus met 7,2% gedaald tot e 6,4 mld. Die daling komt volledig op conto van het eerste kwartaal, waarin de productie met 26,2% inzakte. Een verklaring is de overloop van polissen die eind 2000 werden gesloten, toen voor het laatst kon worden geprofiteerd van een ruimhartig fiscaal (lijfrente)regime. Dankzij administratieve vertragingen leverde dat in het eerste kwartaal van 2001 een recordomzet op van e 2,5 mld. Dat record is in het eerste kwartaal van 2002 dus bij lange na niet geëvenaard.
De negatieve marktgeluiden ten spijt, blijken de drie resterende kwartalen van 2002 louter groeicijfers te hebben opgeleverd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het tweede kwartaal liet al een klein plusje van 1,4% zien. Het derde kwartaal volgde een aarzelend vervolg van +2,2% om in het slotkwartaal van 2002 zelfs op een plus van 7,9% uit te komen.
Nieuwe productie individuele levensverzekeringen 1998-2002 aantal polissen brutopremie (e mln) Totaal 1996 1.307.700 3.890,35 Totaal 1997 1.516.500 4.806,98 1e kwartaal 1998 429.100 1.598,21 2e kwartaal 1998 411.700 1.307,11 3e kwartaal 1998 415.400 1.333,93 4e kwartaal 1998 396.300 1.262,87 Totaal 1998 1.652.500 5.502,13 1e kwartaal 1999 538.800 1.818,52 2e kwartaal 1999 447.000 1.423,05 3e kwartaal 1999 401.200 1.492,21 4e kwartaal 1999 389.500 1.366,51 Totaal 1999 1.776.500 6.100,30 1e kwartaal 2000 444.200 2.156,14 2e kwartaal 2000 401.400 1.634,15 3e kwartaal 2000 330.100 1.582,06 4e kwartaal 2000 419.200 1.737,12 Totaal 2000 1.594.900 7.109,47 1e kwartaal 2001 419.300 2.519,34 2e kwartaal 2001 331.300 1.481,96 3e kwartaal 2001 284.800 1.505,01 4e kwartaal 2001 343.400 1.396,43 Totaal 2001 1.378.800 6.902,73 1e kwartaal 2002 340.700 1.859,30 2e kwartaal 2002 326.500 1.502,50 3e kwartaal 2002 292.700 1.538,10 4e kwartaal 2002 295.100 1.507,20 Totaal 2002 1.255.000 6.407,10
Aandeel beleggingsverzekering Periodieke waarvan aandeel Koopsom- waarvan aandeel premies unit-linked unit-linked premies unit-linked unit-linked Totaal 1998 1.919 1.349 70,3% 3.584 1.040 29,0% Totaal 1999 2.273 1.745 76,8% 3.827 1.171 30,6% Totaal 2000 1.974 1.590 80,5% 5.135 1.785 34,8% 2001 1e kwartaal 510 412 81% 2.010 548 27% 2e kwartaal 386 285 74% 1.095 221 20% 3e kwartaal 397 293 74% 1.123 210 19% 4e kwartaal 432 333 77% 964 178 18% Totaal 2001 1.725 1.323 76,7% 5.193 1.158 22,3% 2002 1e kwartaal 406 316 78% 1.453 286 20% 2e kwartaal 421 309 73% 1.081 191 18% 3e kwartaal 403 297 74% 1.135 165 15% 4e kwartaal 386 275 71% 1.121 173 15% Totaal 2002 1.616 1.197 74,1% 4.790 815 17,0% (x e mln)

Reageer op dit artikel