nieuws

Independer rekent volgens Cardif verkeerd in KEW-vergelijking

Archief

De vergelijking die Independer onlangs maakte tussen het sluiten van Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW) en beleggingsrekeningen bij een hypotheek, loopt volgens Cardif op vele punten spaak. “In de meeste gevallen is de klant echt beter af met een KEW”, stelt Cardif, die in de test van Independer als duurste verzekeraar naar voren kwam.

Independer concludeerde dat huizenkopers beter een losse beleggingsrekening dan een KEW kunnen koppelen aan de hypotheek, omdat zo’n rekening bij gelijke premie over een periode van dertig jaar een tot 17% hoger eindkapitaal zou opleveren. Bij Cardif loopt het verschil tussen KEW en beleggingsrekening volgens de vergelijkingssite zelfs op tot 43%. Boosdoener is de hoge kosteninhouding. Die loopt bij Cardif op tot 4,38% bij een brutofondsrendement van 8%, ruim een procent hoger dan bij de andere verzekeraars.
Volgens Cardif laat Independer bij de vergelijking enkele belangrijke aspecten buiten beschouwing. “We zijn al een tijdje aan het steggelen over de tabellen die worden gebruikt. In het tv-programma Kassa! zijn de cijfers over onze producten daarom niet meegenomen”, zegt directeur Cees de Jong. “Er is een interpretatieverschil. In de tv-uitzending was de grote boodschap dat er transparantie moet komen. Maar dan moet Independer zelf ook wel transparant vergelijken.”
In de tabellen heeft Independer de KEW en beleggingsrekeningen van Cardif afgezet tegen producten van andere verzekeraars, waarbij wordt belegd in Nederlandse fondsen. “Bij ons wordt echter belegd in het Luxemburgse fonds Parvest, waarbij alle kosten expliciet worden vermeld. Er wordt altijd aangekocht tegen de zogeheten intrinsieke waarde van het fonds en er is geen sprake van op- en afslagen bij aan- en verkoop van het fonds.” Die kosten worden bij andere partijen vaak buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet onder de Total Expense Ratio (het kostenniveau als percentage van de intrinsieke waarde) vallen. “Daardoor wijken de werkelijke kosten af van de bedragen die in het overzicht van Independer worden genoemd”, zegt De Jong.
Het verschil in eindkapitaal tussen de KEW en de beleggingsrekening is bij Cardif groot, omdat Independer bij de premieberekening voor de KEW is uitgegaan van beleggingen in een SNS-fonds. “Een Nederlands fonds dus. Dan kom je inderdaad uit op een groot verschil, maar het is appels met peren vergelijken.”
Ondoorzichtig
De Jong vindt dat Independer de consument voorstelt een ondoorzichtig product te sluiten waarin extra kosten verborgen zitten. “Gerekend vanuit het doelkapitaal zijn onze premies zeer scherp. De kosten voor de klant zijn bij ons helder. Bij buitenlandse fondsen werkt men veel transparanter dan in ons land. Daar moet men hier aan wennen, want in ons land geldt niet de regel dat alle kosten ook daadwerkelijk moeten worden vermeld.” Op basis van de Nederlandse richtlijnen voor het vermelden van kosten zou Cardif gunstiger uit de bus komen. “Dan zouden we in de middenmoot staan.”
Een andere tekortkoming in het onderzoek vindt De Jong dat Independer nergens vermeldt dat de hypotheekrente hoger is als wordt gekozen voor kapitaalopbouw via een beleggingsrekening. “Dan is de lening dus duurder. Uiteindelijk blijkt dan dat een KEW juist wel voordelig is voor de klant. Het enige wat Independer heeft gedaan, is de provisie voor de tussenpersoon blootleggen. Want voor een KEW krijgt de tussenpersoon veel meer provisie dan voor een beleggingsrekening. Dat verklaart dus ook het verschil in kosten.”

Reageer op dit artikel