nieuws

Incassoproduct DAS

Archief

Van het incassoproduct dat DAS begin april heeft gelanceerd, zijn er inmiddels meer dan honderd gesloten. De Incasso Service is een zelfstandige dekking voor buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso. Het eerste product werd gesloten via Doornhof Verzekeringen in Nijkerk.

Concurrentie AWBZ
Door de omslag naar vraaggestuurde zorg wordt in de AWBZ concurrentie mogelijk, zodat de Mededingingswet kan gelden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) wil van verzekeraars (als inkopers van zorg) en zorgaanbieders onder meer weten in hoeverre zij gaan concurreren en welke belemmeringen er zijn. Op 14 augustus presenteert de NMA aan het veld het “Visiedocument AWBZ”. Zie ook www.nmanet.nl.

Reageer op dit artikel