nieuws

In basisverzekering geen pakket voor gewetensbezwaarden

Archief

Omwille van de solidariteit moet er in de nieuwe basisverzekering geen uitgekleed pakket komen voor gewetensbezwaarden. Dit heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de minister Hoogervorst geadviseerd.

Op grond van hun geloofsovertuiging wijzen sommige verzekerden dekkingen af die geen levensreddend karakter hebben. Het gaat onder meer om abortus provocatus, euthanasie, lichaamsverfraaiingen en geslachtsveranderingen. Anderen wijzen om ethische redenen dergelijke dekkingen af. Het CVZ vindt dat een uitgekleed pakket inbreuk maakt op de solidariteit in het nieuwe verzekeringsstelsel. “Zo’n pakket zou dus in ieder geval niet moeten leiden tot een lagere premie”, vindt het college. “Dat zou immers een aanzuigende werking hebben.” Kortom: wie een uitgekleed pakket wil, zal in ieder geval de normale premie moeten betalen. In dat geval komt een speciaal pakket echter niet tegemoet aan de bezwaren van de verzekerden. “Hun premie komt immers terecht in een algemene kas van waaruit ook de omstreden voorzieningen worden gefinancierd.”
Een regeling à la ‘de Regeling Gemoedsbezwaarden sociale verzekeringswetten’ is volgens het CVZ voor de ziektekostenverzekering “geen oplossing.” “Die regeling biedt een voorziening voor degenen die tegen elke vorm van verzekering zijn. In genoemd geval gaat het om verzekerden die bezwaren hebben tegen bepaalde in het pakket opgenomen dekkingen.”
Pro Life en DVZ
De gewetensbezwaarden zijn nu verzekerd bij twee zorgverzekeraars. Ten eerste bij Pro Life (Agis). Het Pro Life ziekenfonds heeft zo’n 10.000 verzekerden, het particuliere bedrijf heeft er 7.300. Sinds een jaar of vier kunnen pro-life-aanhangers ook terecht bij de van huis uit christelijke verzekeraar DVZ (Achmea). DVZ verzekert hen op speciale polissen, de Keuzepolissen. DVZ heeft 16.000 particuliere verzekerden en 2.700 ziekenfondsverzekerden. In het totaal gaat het dus om 36.000 verzekerden. De verzekeraars schatten de doelgroep op 1,5 miljoen mensen.
DVZ ziet, ondanks het advies, nog wel een toekomst voor de pro-life-verzekerden. “Voor de ziekenfondsverzekerden onder hen verandert de situatie in het nieuwe stelsel niet”, zegt woordvoerder Michael Isaac. “De identiteit kan tot uitdrukking worden gebracht in de aanvullende pakketten.” Pro Life vindt het nog te vroeg om op het CVZ-advies te reageren. Onder meer, omdat er nog te weinig bekend is over het nieuwe stelsel.
‘Kiezen met zorg’
DVZ en Pro Life zijn vertegenwoordigd in de vorig jaar opgerichte werkgroep ‘Kiezen met zorg’. Bij de werkgroep zijn ook aangesloten zes christelijke maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de gezondheidszorg. De werkgroep is het uiteraard niet eens met het advies en heeft CVZ hierover een brief geschreven.

Reageer op dit artikel