nieuws

Imagoschade

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de tussenpersonenorganisatie NBVA verzetten zich tegen de voorgenomen stap van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om grotere openheid van zaken te geven over ongewenste marktgedragingen in de sector

Verbond en NBVA zijn bang voor “disproportionele imagoschade”. In hun pleidooi aan het adres van de AFM zeggen beide brancheorganisaties dat de bescherming van het publieksimago de nodige prudentie vereist. De AFM moet financiële instellingen niet publiekelijk aan de schandpaal willen nagelen, tenzij het consumentenvertrouwen in de branche op het spel staat, meent Verbondsvoorzitter Paul van de Geijn. De NBVA vreest dat negatieve publiciteit de problemen zullen verergeren. “De consumenten zouden gemakkelijk kunnen denken dat het slecht is gesteld met de bemiddeling- en advieswereld”, zei voorzitter Alexander van Voorst Vader in een reactie. De uitlatingen van beide voormannen doen geen recht aan de werkelijkheid. Met name de laatste jaren is er sprake van geschaad consumentenvertrouwen door tientallen faillissementen, malafide tussenpersonen, rammelende (beleggings)producten en misleidende consumenteninformatie. Het streven naar strakkere marktregulering – onder dreiging van overheidsmaatregelen – is toch niet zomaar uit de lucht komen vallen. Onafhankelijk onderzoek in opdracht van overheid en toezichthouders bevestigt bovendien keer op keer dat de branche het niet zo nauw neemt met de spelregels als er commercieel succes in het verschiet ligt. Tussenpersonen die over de rug van de consument productie binnenhalen, blijven ongehinderd doorgaan. “Het aanstellingsbeleid van verzekeraars drijft op opportunisme” zei DAK-voorzitter Wim Koot al eens. De verzekeringsbranche verkeert – terecht – in een glazen huis, zeker als je een voorbeeldfunctie wilt hebben. Dat er veel goed gaat in de branche, is gewoon. Ongewoon is dat verzekeraars en tussenpersonen de ogen sluiten voor de realiteit en vele imagobezoedelende ontwikkelingen van de laatste jaren als ‘incidenten’ blijven afdoen. De trend naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen brengt onherroepelijk met zich dat verzekeraars en intermediair volledige openheid en duidelijkheid zullen moeten geven aan de consument, hoe irrelevant in hun ogen ook. In dat kader zal de consument ook helderheid eisen over mogelijke excessen die zich voordoen. Elke poging om ontoelaatbare zaken binnenskamers te houden, zal vroeg of laat stranden, omdat slachtoffers en consumentenorganisaties de publiciteit zullen zoeken. Verbond en NBVA zouden dat niet moeten willen afwachten. Het versterken van het consumentenvertrouwen onder handhaving van de geheimhoudingsplicht voor de toezichthouder, is als dweilen met de kraan open. Juist het gemis aan openheid heeft het consumentenvertrouwen aangetast. PVK-voorzitter Dirk Witteveen zei vorig jaar nog dat er partijen zijn waarvoor hij had willen waarschuwen, maar de verplichte geheimhouding had dat verhinderd. Pas als misstanden openlijk aan de kaak worden gesteld, is de branche bereid in beweging te komen. Een trieste constatering, maar daarom niet minder waar. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel