nieuws

IAK wijzigt organisatie

Archief

IAK Verzekeringen in Eindhoven heeft haar organisatie aangepast met als oogmerk de dienstverlening aan zowel particuliere als bedrijfsmatige relaties te verbeteren.

Zo heeft IAK voor beide groepen relaties een scheiding aangebracht tussen front- en backoffice. Tevens is er voor iedere groep één buitendienst opgezet.Een en ander heeft ook geleid tot herschikking van de aandachtsgebieden binnen de directie, die onder leiding staat van algemeen directeur Han Diebels. Directeur Commercie Particuliere Relaties is Rob Somers, directeur Operations Particuliere Relaties is Frank Kraakman en directeur Bedrijven & Instellingen is Jan-Pieter Drost.
Daarnaast zijn medio deze maand de juristen Ad Poot en Eelco van Bolhuis beiden tot adjunct-directeur Bedrijven & Instellingen benoemd. Poot heeft als aandachtsgebied commercie en Van Bolhuis is verantwoordelijk voor operations.
Ad Poot (links ) en Eelco van Bolhuis

Reageer op dit artikel