nieuws

Hypotheektraject tussen Rabo en notaris digitaal

Archief

Vanaf januari 2003 wisselen de Rabobanken en de notariskantoren alle stukken in een hypotheekdossier digitaal uit.

Het project Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) is een initiatief van de Koninklijke Notariële Broederschap. Doel is alle communicatie rondom vestigen en royeren van hypotheken, dat nu per post, fax of telefoon verloopt, via elektronisch berichtenverkeer te laten lopen.
Zowel de notaris als bank deponeren hun relevante dossiergegevens in een gezamenlijke databank, die voor beide partijen online toegankelijk is.

Reageer op dit artikel