nieuws

‘Hypotheekrenteaftrek samenwonenden moet evenredig worden verdeeld’

Archief

De Arnhemse belastingrechter heeft bepaald dat de hypotheekrenteaftrek bij twee samenwonende partners niet alleen bij de meest verdienende partner mag worden afgetrokken. De aftrek en de fiscale bijtelling op grond van het huurwaardeforfait moeten gelijkelijk worden verdeeld.

De rechter besliste dit in een beroepszaak die een stel had aangespannen tegen de Belastingdienst. Het stel heeft in 1997 een huis gekocht. De man heeft toen de betaalde hypotheekrente volledig afgetrokken en het huurwaardeforfait bijgeteld bij zijn inkomen.
In het samenlevingscontract van beide partners staat echter vermeld dat de hypotheekrente moet worden gerekend tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. De kosten van de gemeenschappelijke woning moeten naar evenredigheid over beide partners worden verdeeld, ook al wil de man van het stel ‘als man’ zelf de hypotheekrente van de woning betalen. De inspecteur heeft de aangiften van het stel gecorrigeerd.
De belastingrechter vindt dat de inspecteur dat terecht heeft gedaan. Bij gelijke gerechtigdheid moet elk van de ongehuwde partners de helft van de huurwaarde van de woning bij hun inkomen optellen en moeten zij beiden de helft van de betaalde hypotheekrente op hun inkomen in mindering brengen.
Overigens merkt de rechter op dat de inspecteur van de Belastingdienst bij het corrigeren van de belastingaangifte een rekenfout heeft gemaakt, waardoor het belastbaar inkomen van de man te hoog is vastgesteld. Het beroep wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

Reageer op dit artikel