nieuws

‘Hypotheekrente e 2.500 lager als Europese markten integreren’

Archief

De Europese Commissie heeft benadrukt dat verdere integratie van de financiële markten van groot belang is. De banken en verzekeraars zijn blij met dat geluid.

De Europese politici dringen aan op voortgang van het Financial Services Action Plan, dat in 2005 moet zijn afgerond. Dit actieplan voorziet onder meer in overkoepelende afspraken over grensoverschrijdende betalingen, solvabiliteit van verzekeraars, het witwassen van geld, pensioenen, informatieverstrekking aan consumenten, financiële conglomeraten en overnames. In de maand juni hoopt het Europese parlement onder meer nieuwe richtlijnen aan te nemen over assurantietussenpersonen en over verkoop-op-afstand.
Het doorvoeren van het Financial Services Action Plan leidt volgens de Europese Commissie tot meer economische groei en werkgelegenheid, financiële stabiliteit en ook nog lagere prijzen. De commissie wordt in die zienswijze van harte ondersteund door de financiële concerns, waarvan een aantal zich heeft verenigd in de Europese Ronde Tafel voor Financiële Diensten. Namens ons land hebben daarin zitting de topbestuurders Ewald Kist (ING), Kees Storm (Aegon), Anton van Rossum (Fortis) en Rijkman Groenink (ABN Amro).
Berekeningen
Daar waar in het bericht van de Europese Commissie verdere onderbouwing van de vooronderstelde voordelen van integratie achterwege blijft, doen de leden van de Ronde Tafel daartoe wel een poging. Die poging bestaat uit een opsomming van aannames, zoals de stelling dat integratie zorgt voor een economische groei van een 0,5% per jaar oftewel e 43 mld. Verder zou integratie de productiekosten substantieel verlagen en dat zorgt voor lagere prijzen.
Meer concurrentie zou moeten leiden tot lagere markttarieven. Burgers met een hypothecaire lening van e 100.000 zouden daardoor op jaarbasis kunnen rekenen op een besparing van e 800 tot e 2.500 aan rentebetalingen. Voorts zou een betere acceptatie van de euro tot lagere transactiekosten moet zorgen.
De berekeningen zijn afkomstig van Duitse onderzoekers die hun onderzoek “onafhankelijk” van de Ronde Tafel hebben verricht. “Conclusies ten aanzien van het beleid weerspiegelen derhalve niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Tafel voor Financiële Diensten.”

Reageer op dit artikel