nieuws

Hypotheekproductie hoger in april

Archief

De hypotheekproductie heeft zich in april gewoontegetrouw hersteld na de mindere maand maart. In april zijn 43.000 nieuwe woninghypotheken ingeschreven; een stijging van 4,7% vergeleken met dezelfde maand in 2002 en 10,3% meer dan in maart van dit jaar. In totaal werd voor e 7,4 mld aan nieuwe woninghypotheken geregistreerd, een toename van 17,2% ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg in april met 2,1% tot e 171.687 (maart: e 168.175). Vergeleken met een jaar eerder is de gemiddelde hypotheek met 12% gestegen. Wel is bij verzekeraars en pensioenfondsen (-1,4% tot e 162.880), particulieren (-3,1% tot e 136.592) en buitenlandse geldverstrekkers (-2,1% tot e 172.678) het gemiddelde hypotheekbedrag gedaald.

Verzekeraars en pensioenfondsen moeten ook in april een forse stap terugdoen vergeleken met 2002. Wel is de daling in zowel productie als aantal hypotheken minder sterk dan in maart, toen ruim 40% van de omzet moest worden ingeleverd. De productie daalt ten opzichte van april 2002 met 17,6% tot e 0,7 (0,8) mld. Het aantal verkochte hypotheken daalt met bijna 23%. Vergeleken met maart stijgt de omzet echter met 14,6%. De overige partijen boeken alle een omzetstijging. De gemiddelde hypotheekrente blijft dalen en komt in april met 4,48% bijna één procent lager uit dan een jaar ervoor.
De markt voor consumptief krediet kent weinig beweging. Wel is het afgeloste bedrag 7,3% hoger vergeleken met april 2002, terwijl het netto verstrekt krediet vrijwel gelijk is gebleven. Eind april bedroeg het totaal uitstaande krediet e 16,5 mld. Hypotheken en consumptief krediet 2002 2002 2003 2003 trend trend jan-dec. apr. mrt. apr. in % tov apr. 2002 Hypotheken (bedragen in e mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 81,3 6,3 6,6 7,4 12,6 17,2 w.v. in: Noord-Nederland 7 0,6 0,6 0,7 18,5 17,6 Oost-Nederland 16 1,2 1,3 1,5 14,3 27,4 West-Nederland 36,4 2,8 3,0 3,2 7,4 13,8 Zuid-Nederland 17,1 1,3 1,3 1,5 20,1 14,2 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 27,3 2,1 2,1 2,4 11,0 13,0 verzekeraars en pensioenfondsen 9,9 0,8 0,6 0,7 14,6 -17,6 banken 35,6 2,8 2,8 3,2 12,1 13,7 andere rechtspersonen 4,9 0,3 0,7 0,8 20,3 150,0 particulieren 0,9 0,1 0,1 0,1 4,9 24,4 buitenland 2,7 0,2 0,3 0,3 10,1 37,2 Totaal hypotheken 124,4 9,5 11,8 10,6 -10,5 11,0 Hypotheken (in aantallen x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 499,1 41,1 39,0 43,0 10,3 4,7 w.v. in: Noord-Nederland 56,8 4,9 4,3 4,9 14,5 0,7 Oost-Nederland 105,1 8,5 8,4 9,4 11,6 10,1 West-Nederland 212,1 17,2 17,4 18,4 5,8 7,0 Zuid-Nederland 111,8 9,5 7,8 9,1 17,6 -3,5 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 157,2 12,8 11,8 13,0 9,7 0,9 verzekeraars en pensioenfondsen 61,1 5,4 3,6 4,2 16,1 -22,9 banken 219,4 18,2 17,1 18,6 8,5 2,3 andere rechtspersonen 39,3 2,9 4,4 5,0 14,0 74,2 particulieren 6,9 0,5 0,5 0,6 8,2 8,0 buitenland 15,6 1,3 1,6 1,7 12,4 35,6 Totaal hypotheken 543,2 44,7 42,5 46,9 10,3 5,0 Gemiddelde hypotheekrente 5,33 5,46 4,52 4,48 -0,9 -17,9 2002 2002 2003 2003 Trend Trend jan-dec. apr. mrt. apr. in % tov apr. 2002 Consumptief krediet (bedragen in e mld) Debiteurensaldo begin periode 16 15,9 16,4 16,5 0,6 3,9 Netto verstrekt krediet 10,2 0,8 0,8 0,8 0,1 -0,1 Rente en kosten 1,4 0,1 0,1 0,1 0,6 -0,3 Aflossingen 11,3 0,9 0,9 0,9 6,4 7,3 Debiteurensaldo eind periode 16,4 16,0 16,5 16,5 0,3 3,5

Reageer op dit artikel