nieuws

Hypotheekfraudeur voor vier jaar de cel in

Archief

De 29-jarige Noordwijker Edwin Pikker is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel wegens het leiding geven aan een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met hypotheekfraude. De fraude heeft vier geldverstrekkers uiteindelijk circa e 1 mln gekost.

Tegen Pikker, die op 21 juni vorig jaar in hechtenis was gesteld, was een celstraf van vijf jaar geëist. Naast de gevangenisstraf is een geldboete van e 250.000 opgelegd.
Onder de benadeelde partijen bevinden zich SNS Bank, Rabobank, ASR Bank en ING Bank. Zij hebben voor respectievelijk e 372.937, e 126.631, e 204.024 en e 433.953 aan schadevergoeding gevorderd. Die vordering is door de rechtbank afgewezen, “aangezien niet rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezenverklaarde feit dan wel de vordering niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding”, aldus de rechtbank. De vorderingen kunnen wel bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.
De organisatie van Pikker benaderde particulieren, veelal uit de eigen kennissenkring, met het verzoek woningen tijdelijk op hun naam te laten zetten. De waarde van de woningen werd daarbij vaak kunstmatig verhoogd. De betreffende particulieren werd verteld dat de organisatie de woningen na korte tijd weer zou terugkopen en dat de constructie diende om overdrachtsbelasting te ontgaan. Daartegenover stond voor de particulieren “een relatief bescheiden geldelijke vergoeding”, aldus de rechtbank.
Vervalst
Voor het verkrijgen van de hypotheek vervalste de organisatie vervolgens werkgeversverklaringen en salarisspecificaties. Na het passeren van de hypotheek bleek echter dat de woning niet werd terugkocht en dat de kopers de hypotheeklasten niet konden dragen. Bij de executieverkoop bleek vervolgens dat de opbrengst van de woning onvoldoende was om de aangegane hypothecaire geldlening te dekken. “Genoemde financiële instellingen, maar ook de particulieren die aan de constructie hun medewerking verleenden hebben daardoor grote financiële schade geleden. Daarnaast heeft de organisatie vele personen, waaronder een makelaar, verleid tot het plegen van strafbare feiten.”
Pikker blijkt in de organisatie en de gepleegde misdrijven een leidende rol te hebben gehad. Daarnaast blijkt hij in het bezit te zijn geweest van valse paspoorten, die hij gebruikte om bankrekeningen te openen. “Tevens heeft verdachte leiding gegeven aan strafbare feiten begaan door bedrijven die later in staat van faillissement kwamen te verkeren. De administratie van die bedrijven bleek in aanzienlijke mate onvolledig te zijn. Bovendien hebben die bedrijven na het faillissement de boekhouding niet, of onvoldoende, aan de curatoren ter beschikking gesteld. Verdachte heeft zich aldus niets van zijn verplichtingen ten aanzien van de schuldeisers in bedoelde faillissementen aangetrokken. Aannemelijk is voorts dat verdachte zichzelf met zijn handelingen in aanzienlijke mate heeft verrijkt.”
Pikker is al eerder in Nederland en België voor soortgelijke feiten tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld. “Hieruit heeft verdachte kennelijk geen lering getrokken. Ook uit zijn houding ter terechtzitting blijkt dat verdachte zich ter zake aan elke verantwoordelijkheid lijkt te willen onttrekken”, aldus de rechtbank.

Reageer op dit artikel