nieuws

Hypotheek Visie met nieuwe formule naar meer professionalisering

Archief

De tienjarige franchiseketen Hypotheek Visie heeft grootse plannen. Er wordt hard gewerkt aan een IT-structuur waarbij het administratiesysteem van de keten het centrale punt vormt in de communicatie met de geldverstrekkers. Verder is een omvangrijke formulevernieuwing doorgevoerd die heeft geleid tot het vertrek van achttien vestigingen. “Maar die hebben we al bijna volledig vervangen”, aldus directeur Anton vanden Bol.

Vanaf de start in 1992 heeft het bedrijf een eigen visie, met als slogan ‘Je woont toch om te leven!’. Vanden Bol: “We doen meer dan alleen hypotheken, maar verzorgen de totale financiële planning. Maar er is in tien jaar veel veranderd. In 1992 kon je mensen bij wijze van spreken nog van dienst zijn met een zak geld; de klant wilde toen alleen een hypotheek met een paar verzekeringen erbij. In de tussentijd zijn de huizenprijzen gestegen, is het belastingstelsel veranderd en noem maar op. De vraag is veel complexer geworden. Wij willen een transparant antwoord geven op de huidige vraag. Daarvoor moet je weten welke eisen je moet stellen en wie je als organisatie wilt zijn. Een belangrijke vraag is ook: wie moet de application service-provider zijn? Is dat de geldverstrekker of ben je dat zelf?”
Vanden Bol denkt dat zijn bedrijf voorligt op de concurrentie, die naar zijn mening te weinig flexibel is. “Je moet nu eenmaal meegaan met de veranderingen in de maatschappij. Een Daffodil was veertig jaar geleden een prima auto, maar daar kun je nu ook niet meer mee aankomen. Het motto is ‘Have change for breakfast’. Je moet constant blijven veranderen”, zegt Vanden Bol.
Schraal
In de afgelopen tien jaar hebben de vestigingen een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de hand van videobeelden laat Vanden Bol de veranderingen zien. “Dit was de oude huisstijl. Het ziet er schraal en niet uitnodigend uit. Waarom zou je daar naar binnen gaan? Als je je wilt onderscheiden van het overige aanbod, moet je daar wat anders tegenover zetten.” Met dat doel is een nieuwe huisstijl voor het interieur ontwikkeld, die wordt gedomineerd door de kleuren geel en donkerrood. “Met elke franchisenemer zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken welke aanpassingen nodig zijn. Voor sommigen hebben we zelfs een nieuw pand gezocht.”
Verder is onderzoek gedaan naar de beweegredenen van de klant. “Waarom stapt hij wel en waarom stapt hij niet bij ons naar binnen? We zijn met kleurenpsychologie en vormgeving aan de slag gegaan. Dat hebben we allemaal tegen de franchisenemers aangehouden. Samen met de franchisenemers hebben we de huisstijl uitgekozen. En als je daar niet in mee wilt, dan moet je niet in een collectief stappen. Dat zijn nu eenmaal de consequenties.”
Aan de kwaliteit van de medewerkers wordt veel aandacht besteed. “Het afgelopen jaar hebben we 208 opleidingsdagen gehad. Die zijn niet alleen bedoeld voor de medewerkers van de centrale organisatie hier in Best, maar ook voor de franchisenemers. Zij kunnen zelf aangeven waaraan zij behoefte hebben.” De kwaliteit van de medewerkers en franchisenemers in de organisatie is veel hoger dan tien jaar geleden. “Er zitten hier echt whiz-kids. We worden steeds professioneler. Je kunt de ondersteuning van de centrale zien als betutteling, maar ook als hulp. Wij verzorgen alles: het interieur, de gevel, zelfs de koffieautomaten.”
Automatisering
Een ander speerpunt bij Hypotheek Visie is de automatisering. “We moeten naar een online verbinding tussen de franchisenemer, Hypotheek Visie en de maatschappijen. Elk stukje informatie moet maar één keer vastgelegd gaan worden. Daarmee wordt de foutkans veel kleiner. En dat moet als je meer dan 21.000 posten per maand prolongeert.” Vanden Bol wil over twee jaar een vorm van ketenintegratie gaan toepassen waarbij het systeem van Hypotheek Visie centraal staat in de informatieverwerking. “De maatschappijen gaan dan bij ons inloggen. De franchisenemer hoeft dan niet meer voor elke maatschappij naar een ander systeem”. Met enkelen is al gesproken en de reacties zijn enthousiast. “En wie er niets in ziet, die doet gewoon niet mee”.
Volgens Vanden Bol zullen in de toekomst niet alleen banken meer als geldverstrekker gaan optreden. “Je kunt dan ook geld gaan lenen bij grote bedrijven als Shell en Albert Heijn”.
Geen naamswijziging
Hoewel Hypotheek Visie voor een groot deel andere producten dan hypotheken verkoopt, vindt Vanden Bol een naamswijziging niet handig. “Je kunt wel een naam bedenken die meer aansluit bij financiële planning, maar de all-financegedachte spreekt bij de klant niet tot de verbeelding. Die komt voor een hypotheek en dan bouwen wij er een visie omheen.” Volgens Vanden Bol moet de adviseur het product voor de klant simplificeren naar inhoud en prijs. “Om het duidelijk te maken, moet je terug naar de inhoud. Als ik een net advies wil geven, ben ik keihard verplicht om alle mogelijke problemen te bespreken. Dan moet je wel materiedeskundige zijn; vandaar dat we nu hele andere eisen aan een adviseur stellen. Daarbij heb je hulp nodig van de organisatie. Je geeft een bijna crimineel advies als je niet alle aspecten erbij betrekt. Als je bij een hypotheekadvies alleen op de rente afgaat, ben je heel laag bezig. Veel tussenpersonen doen ook niet meer met die omzetgeilheid mee.”
De toenemende vraag naar transparantie op het gebied van de beloning van het intermediair ziet Vanden Bol als een schijndiscussie, hoewel hij achter zaken als de Gidi en de Financiële Bijsluiter staat. “Maar waar het echt om gaat, is de toegevoegde waarde die je voor de klant hebt als adviseur. Je kunt wel kiezen voor transparantie in prijs, maar dat zorgt alleen maar voor prijsbederf. En waarom zou ik met een uurtarief gaan werken? Want ook dan kan ik net zo goed afspraken hebben gemaakt met een maatschappij.”
Weggeblazen
De achttien kantoren die zijn weggegaan, moesten wel weg, aldus Vanden Bol: “We hebben in februari 2000 met driekwart van de franchisenemers een intentieverklaring getekend over de wijzigingen in de organisatie. Daarmee hebben zij aangegeven achter de veranderingen te staan. Het resterende kwart is nooit komen praten. Zij hebben wel het bestuur aansprakelijk gesteld omdat zij het niet eens waren met de veranderingen. Die zaak hebben ze verloren. Ze zijn altijd de discussie uit de weg gegaan. Kijk, als je niet met ons mee wilt, prima. Dan gaan we uit elkaar, even goede vrienden. Maar ze hebben nooit verteld waarom ze wegwilden.” Echt pijn doet het vertrek van de franchisenemers niet: “We hebben het laatste jaar een grote instroom gehad. We verwachten eind dit jaar op 75 vestigingen te zitten.”
Vanden Bol ziet geen directe concurrent in de keten Finenzo, waarbij een deel van de vertrokken kantoren zich heeft aangesloten. “Dat is een soort inkoopcombinatie. Ik denk dat dergelijke organisaties geen lang leven is beschoren. Inkoopcombinaties voeren een achterhoedegevecht. Ze zijn voor de klant niet zichtbaar, omdat ze alleen achter de schermen werken. Er zijn parallellen met de ontwikkelingen in de detailhandel tot de jaren zestig tot tachtig. Die combinaties gaan alleen voor hogere provisies, maar als merken als Albert Heijn en Virgin in de financiële markt komen, worden ze weggeblazen”.
Een van de vernieuwde Hypotheek Visie-vestigingen.

Reageer op dit artikel