nieuws

Hoogervorst: ‘Zorgverzekeraars kunnen eigen apotheek opzetten’

Archief

Wat minister Hoogervorst betreft kunnen de zorgverzekeraars in de nieuwe basisverzekering alle kanten uit. “U kunt bijvoorbeeld zelf apotheker worden of in ziekenhuizen deelnemen.”

Minister Hoogervorst was vorige week gastspreker op de traditionele septemberbijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland. In zijn inleidende speech vroeg voorzitter Wiegel hem de ziekenfondsverzekerden in te lichten over de pakketverkleining volgend jaar. “De overheid moet dat aan de verzekerden uitleggen. Het betreft immers een politieke beslissing.” De minister pakte de bal echter niet ter plekke op. Ook ging hij in zijn speech niet in op het pleidooi van Wiegel voor polisdifferentiatie in de toekomstige basisverzekering en eventueel, daarop vooruitlopend, in het ziekenfonds. Hij reageerde evenmin op het pleidooi van Wiegel voor “een goed uitvoerbare regeling” voor de eigen medicijnbijdragen. Wiegel memoreerde dat er ooit kortstondig een ‘medicijnknaak’ is geweest en dat die leidde tot “veel kosten en weinig opbrengsten.”
De eigen bijdragen dienen niet alleen bezuinigingen, maar passen ook in Hoogervorsts visie dat het “voor de beheersing van de sterk stijgende kosten noodzakelijk is dat verzekerden een eigen verantwoordelijkheid krijgen”. “Het ontbreken daarvan leidt bijvoorbeeld tot grote no-show (red: patiënten die niet komen opdagen bij afspraken) in ziekenhuizen, hetgeen leidt tot langere wachtlijsten”, aldus Hoogervorst.
Pakketten
“Dit zal het wel zo’n beetje zijn voor de huidige kabinetsperiode”, zei Hoogervorst over de verkleining van het ziekenfondspakket. Met andere woorden: tot de invoering van de basisverzekering wordt er niet meer aan de pakketten gesleuteld. De inkrimping in 2003 is kennelijk nogal meevallen. “Zo’n 96% van het pakket blijft intact.” Vooraf had Wiegel er op gewezen dat hierdoor weliswaar de procentuele ziekenfondspremie daalt, maar dat de premies van de aanvullende pakketten, die hierdoor worden uitgebreid, gaan stijgen.
Als het aan Hoogervorst ligt komt de nieuwe basisverzekering er in 2006. “Er komt geen premiedifferentiatie naar bevolkingsgroepen, dus geen leeftijdsgebonden premies”, zei hij. Uit zijn Begroting kan worden opgemaakt, dat hij voorstander is van een (voornamelijk) procentuele, dus inkomensgerelateerde, premie. In de Begroting is namelijk sprake van een fiscaal te heffen premie en een algemene kas waaruit zorgverzekeraars (norm)uitkeringen krijgen. “Het wordt geen ziekenfondssysteem met een randje marktwerking er om heen”, beloofde Hoogervorst op de bijeenkomst van de zorgverzekeraars, “maar een stelsel waarin concurrentie centraal staat.” @PLI = Met ‘marktwerking’ doelt de minister op meer dan alleen de inkoop van zorg. “U kunt bijvoorbeeld zelf apotheker worden, een eigen hulpmiddelenbedrijf starten of zelf in ziekenhuizen deelnemen.”
Hoogervorsts voorganger, minister Bomhoff, zei vorig jaar op de bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland dat hij de verzekeraars rapportcijfers zou gaan geven. Hoogervorst: “Ik ga dat niet doen. Het heeft geen zin. Als u niet uw best doet, moet u er vanzelf mee ophouden.”

Reageer op dit artikel