nieuws

Hoogervorst wil afsprakenverzuimers aanpakken

Archief

Minister Hans Hoogervorst is er voor om verzekerden ‘te beboeten’ als zij niet komen opdagen voor een operatie of een behandeling in het ziekenhuis.

“Het is onwenselijk dat een patiënt niet verschijnt voor een afspraak waardoor andere patiënten langer moeten wachten”, zei Hoogervorst in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Khadija Arib (PvdA). Het Kamerlid reageerde hiermee op berichten in de media dat, mede in verband met de mooie zomer, zo’n 20% van de verzekerden een ziekenhuisafspraak niet nakomt (zie AM15, pag. 22). “Ik ben daarom voornemens om structurele maatregelen te nemen om het verzuim van patiënten tegen te gaan. Hierbij ligt een financiële prikkel voor de hand. Deze maatregelen wil ik in samenhang met de andere maatregelen (zoals de invoering van eigen betalingen) nemen in het kader van het nieuwe zorgstelsel en de verdere maatregelen zoals aangekondigd in het regeerakkoord.”

Reageer op dit artikel