nieuws

Hoogervorst bedenkt zich over collectiviteiten

Archief

Minister Hoogervorst is bereid het ‘etalage-artikel’ in de Zorgwet te heroverwegen.

In het zogenoemde ‘etalageartikel’ is geregeld dat kortingen voor collectiviteiten uitsluitend gebaseerd mogen zijn op aantallen. De verzekeraars zijn hier altijd zeer op tegen geweest en hebben voortdurend gepleit voor een andere regeling voor collectiviteiten. In een Kamerdebat heeft minister Hoogervorst nu laten weten, dat hij wil overwegen het etalageartikel te schrappen om in de plaats daarvan de bepaling in te voeren dat op collectiviteiten een korting mag komen van maximaal 5%.

Reageer op dit artikel