nieuws

Hooge Huys wil unisekstarief ook in lijfrenteverzekeringen

Archief

Hooge Huys vindt dat sekseneutrale overlijdensrisicopremies ook in individuele levensverzekeringen moeten worden ingevoerd en wel zo spoedig mogelijk. “Om te voorkomen dat mannen de PSW-markt verlaten en voor hun pensioen massaal gaan kiezen voor lijfrenteoplossingen”, aldus de maatschappij, die daarmee het EU-voorstel steunt om premieverschillen tussen mannen en vrouwen te verbieden.

Hooge Huys, dat unisekstarieven in november al heeft ingevoerd in de pensioenproducten Groeps Individueel PensioenPlan en PensioenPlan, noemt het EU-voorstel “een prima initiatief”. Eerder hekelde het Verbond van Verzekeraars, in het kielzog van de Europese organisatie van verzekeraars CEA, het richtlijnvoorstel van EU-commissaris Anna Diamantopoulou. Volgens de verzekeraars worden de premies hoger, wordt de onderlinge concurrentie beperkt en wordt die met maatschappijen van buiten de EU zelfs verslechterd.
Hooge Huys legt echter de nadruk op maatschappelijke ontwikkelingen. “Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een fundamenteel recht, waaraan actuariële principes ondergeschikt moeten zijn. Wat ons betreft is de totale oudedagskolom in Nederland zo spoedig mogelijk sekseneutraal!”, stelt Bart Janknegt, bedrijfshoofd Competence Center Verzekeringen van Hooge Huys. “De Wet gelijke behandeling en de ontwerprichtlijn van de Europese Commissie zijn voorbeelden van maatschappelijke ontwikkelingen waar je als verzekeraar in mee moet gaan”, vindt Janknegt. “Wij zijn als verzekeraars geneigd om vanuit actuariële principes te redeneren. Bij dit soort vraagstukken kun je je afvragen of je jezelf dan niet buiten de maatschappelijke realiteit plaatst.”
Pijlers
Janknegt wil met zijn pleidooi voor marktbrede invoering van unisekstarieven een discussie starten over het huidige pensioenstelsel. “Het komt de duurzaamheid daarvan ten goede als gelijke behandeling wordt doorgevoerd in alle pijlers. De eerste pijler was altijd al sekseneutraal: de AOW-premieheffing geschiedt onafhankelijk van het geslacht van de werknemer, terwijl de levenslange AOW-uitkering voor mannen en vrouwen gelijk is. Per 1 januari 2005 zal ook de tweede pijler (Pensioen- en Spaarfondsenwet) voor werknemers volledig sekseneutraal zijn, terwijl in de derde pijler (individuele lijfrentevoorzieningen) nog niets is geregeld.”
“Gegeven de effecten van sekseneutrale tarieven op de hoogte van de in te kopen pensioenen – voor mannen lager en voor vrouwen hoger – is het niet ondenkbaar dat mannen de PSW ontvluchten en hun pensioen vanwege de hogere pensioenuitkering in de lijfrentesfeer gaan regelen, terwijl vrouwen om dezelfde reden gaan sparen in de pensioenregeling. Bij voortduring van de ongelijkheid tussen beide regimes zou dit er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat de lijfrentemarkt een mannenmarkt wordt, bediend door ‘mannenverzekeraars’, en de pensioenregelingen in de PSW-sfeer worden gebaseerd op een populatie van overwegend vrouwen, met vrouwentarieven in plaats van sekseneutrale tarieven. Een onwenselijke situatie, die tot een bizarre herschikking van de verzekeringsmarkt zou leiden en waarbij er alsnog sprake zou zijn van ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. En dan zijn we weer bijna terug bij af.”
Twee jaar te laat
Janknegt wil alledrie de oudedagspijlers zo snel mogelijk sekseneutraal. Volgens de Hooge Huys-man zijn de verzekeraars met de omschakeling in pensioenverzekeringen (tweede pijler) eigenlijk al twee jaar te laat. “De invoering van sekseneutrale risicotarieven heeft namelijk niets te maken met de wetgeving per 1 januari 2005, maar hangt samen met de bestaande regelgeving rond partnerpensioen.”
Met sekseneutrale tarieven in de lijfrentemarkt wordt direct de ongelijke behandeling van zelfstandig ondernemers aangepakt, vindt Janknegt. “Zij zijn voor hun oudedagsvoorziening veroordeeld tot het lijfrenteregime. Hierdoor bouwen vrouwelijke ondernemers minder pensioen op dan hun mannelijke collega’s, in dezelfde omstandigheden. Anders blijft hier voorlopig sprake van een tweedeling die in strijd is met de principes van gelijke behandeling.”
Bart Janknegt (Hooge Huys): “Wij zijn als verzekeraars geneigd om vanuit actuariële principes te redeneren”.
Allianz
Allianz voert komend voorjaar, naar verwachting in april, sekseneutrale tarieven in bij alle bestaande pensioenverzekeringen. De pensioenverzekeraar, die alleen beschikbare premieregelingen biedt, zorgt daarmee voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Allianz is de vijfde pensioenmaatschappij die unisekstarieven invoert, na De Goudse, Zwitserleven, Winterthur en Hooge Huys.
NN verwacht voor het einde van 2005 nog geen invoering van unisekstarieven. Een andere pensioenreus, Aegon, zegt vóór 1 januari 2005 middels sekseneutrale pensioentarieven te gaan voldoen aan de eis tot gelijke behandeling van man en vrouw.

Reageer op dit artikel