nieuws

Hooge Huys vernieuwt pensioenlijn

Archief

Hooge Huys heeft zijn pensioenproducten op basis van beschikbare premie, het PensioenPlan en het Groeps Individueel PensioenPlan, vernieuwd.

De producten zijn niet alleen aangepast aan de nieuwe fiscale regels uit de Wet Inkomstenbelasting en de Wet fiscale behandeling pensioenen. De pensioenverzekeringen zijn tevens aangepast aan een voorschrift uit de Pensioen- en Spaarfondsenwet, die tijdsevenredige opbouw vereist van pensioenaanspraken en dus grote kostentoerekening in het begin van de looptijd verbiedt. Hooge Huys benadrukt dat de aanpassing aan de PSW-eis “niet ten koste gaat van de ingeburgerde provisiesystematiek”. Tussenpersonen kunnen derhalve nog steeds beloond worden met afsluitprovisie, naast de mogelijke vormen van doorlopende provisie.
Het PensioenPlan (voor bedrijven tot vijf werknemers) en Groeps Individueel PensioenPlan (vanaf twee werknemers) zijn bedoeld voor de semi-collectieve pensioenmarkt. “Dé groeimarkt van de toekomst”, denkt Hooge Huys. De universal-lifeverzekeringen zijn voor alle pensioenvormen geschikt.

Reageer op dit artikel