nieuws

‘Hooge Huys groeit als kool’

Archief

Heeft zijn vakantie in Frankrijk hem enorm goed gedaan, houdt hij van warm zomerweer, of zijn het daadwerkelijk de laatste productiecijfers? Zeker is in elk geval dat Cor van den Bos, binnen SNS Reaal verantwoordelijk voor de verzekeringstak, bruist van energie en optimisme. “Zeker met premiebetalende posten groeien we als kool.”

Van den Bos nam in 2001 zitting in de raad van bestuur van SNS Reaal, op een moment dat het bedrijf net enkele jaren van interne reorganisaties achter de rug had. “Meer commerciële slagkracht”, was één van zijn doelstellingen en hij lijkt te slagen. Vorig jaar liep het marktaandeel in de nieuwe individuele levenproductie al op van 6,5% naar 8% en dit jaar ligt het aandeel zelfs op 10%. “We draaien als een tierelier”, weet Van den Bos. “Dan krijgen we er straks nog 1% van Zurich bij en autonoom zullen we blijven groeien in premieomzet. Volgend jaar komen we op 12%, dat weet ik zeker. Jaah, we gaan tot de grotere marktpartijen behoren.”
Van den Bos schrijft de groei toe aan de markten Pensioen en Wonen. “We groeien vooral in traditioneel. Eigenlijk is universal-life ons speerpunt, maar in de huidige markt is dat een moeilijk product. De groei hierin valt tegen. Maar onze beleggingsgebonden polissen krimpen minder dan de markt.”
Veel nieuwe omzet wordt geleverd door het bankkanaal. De productie daar is dit jaar 20% hoger, na in 2002 al met 50% te zijn gestegen. Ten slotte wordt vanaf 1 oktober de levenproductie van Univé voor risico gesloten van Hooge Huys. Volgend jaar wordt volgens planning de gehele Univé-portefeuille overgeheveld van Zwolle naar Alkmaar.
Verlies kopen
Een deel van het omzetsucces van Hooge Huys is gebaseerd op de afzet van gegarandeerde direct ingaande lijfrentes (DIL). Veel van uw concurrenten bieden dat product niet eens aan, omdat het alleen maar verliesgevend zou zijn. Hoeveel levert Hooge Huys in op de DIL-productie?
Van den Bos: “Wij kopen geen verlies in. Dat is echt onzin. Het belangrijkste is het beleggingsrendement dat je als verzekeraar maakt ten opzichte van datgene dat je de klant biedt. We beleggen grotendeels in vastrentende waarden en daar zit – afhankelijk van de looptijd – bij herbeleggingen een bepaald renterisico in. Maar risico hoort bij dit vak. Tot tien jaar kunnen we het moeiteloos matchen. Daarna kan het renterisico het resultaat verbeteren of verslechteren.”
Verlies leed Hooge Huys vorig jaar wel: onder de streep hield de maatschappij een min over van e 50 mln. “We hebben enorme verliezen geleden op aandelen. Dat heeft ons een flink deel van ons vermogen gekost. Over het eerste deel van dit jaar hebben we een bescheiden verlies geleden op beleggingen. Per saldo echter heeft het verzekeringsbedrijf in de eerste zes maanden winst gemaakt.” De solvabiliteit van Hooge Huys schommelt rond de 185%.
Schade
Wellicht gedwongen door de volatiele aandelenkoersen en daarmee de kwetsbaarheid van het levenbedrijf, vergroot SNS Reaal de aandacht voor schadeverzekeringen. De portefeuille is ‘gerationaliseerd’, dat wil zeggen van grootzakelijke risico’s is afscheid genomen, en er is weer ruimte voor groei. “Dit jaar zullen we van geringe krimp weer op een klein plusje komen. Belangrijker is dat het schadebedrijf uitstekend rendeert en in het eerste halfjaar een prachtig resultaat laat zien.”
Volgend jaar wordt de aandacht voor Schade verder vergroot. In 2004 moeten ook de vruchten zichtbaar worden van het geleverde werk in het kader van ketenintegratie. “Het momentum is er. We zijn een groot project gestart, waar we veel geld in hebben gestopt. In de tweede helft van 2004 moeten we ons op dit vlak in de voorhoede nestelen”, vindt Van den Bos. Zaken als de acceptatie, de polislevering en de mutaties moeten dan allemaal digitaal verlopen. “We kunnen onze administraties in stappen in korte tijd openbreken.”
Cor van den Bos: “Wij kopen geen verlies in. Dat is echt onzin”.
Zurich
Nadat in mei het koopcontract werd getekend, hoopt SNS Reaal op 1 september definitief eigenaar te worden van Zurich Nederland. Met de bijna vierhonderd betrokken Zurich-medewerkers zijn persoonlijke interviews gehouden over hun wensen, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden. In september verkrijgen zij duidelijkheid over hun toekomst en rond de jaarwisseling moet de verhuizing uit de Haagse Zurich-toren, die eigendom blijft van Zurich Financial Services, naar diverse Hooge Huys- en SNS-locaties zijn afgerond.

Reageer op dit artikel