nieuws

Honderden ontslagen door faillissementen ProFinesse en Quavida

Archief

Twee met elkaar samenhangende faillissementen in de assurantiebemiddeling hebben afgelopen maand circa 400 ontslagen met zich meegebracht. Het gaat om ProFinesse in Haarlem en de Quavida Groep in Almere. Bij ProFinesse stonden bijna 300 mensen op de loonlijst (onder wie vrij veel oproepkrachten en mensen met een nul-urencontract), bij Quavida ging het om 120 mensen (circa 80 fte’s).

Zowel bij ProFinesse als bij Quavida is en wordt gewerkt aan mogelijkheden voor een doorstart. Bij ProFinesse is sprake van ProFinesse I en ProFinesse II, die al in juli zijn opgericht.
ProFinesse was vooral actief op het terrein van ‘personal benefits’ en verkreeg zijn adviesopdrachten van werkgeversorganisaties, pensioenfondsen en grote assurantiebedrijven. Een groot deel van de portefeuille (ongeveer de helft) komt uit de koker van Mevas (assurantiebedrijf van de Metaalunie). Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij Aegon.
Vooral vanwege een zeer sterke stijging in royementen torst het bedrijf een schuldenlast van vele miljoenen euro’s. Voor zover curator mr. A.R.Ph. Bodaert tot dusver kon nagaan, was er onvoldoende gereserveerd voor het risico van provisierestitutie. Volgens een raming zijn de grootste schuldeisers Quavida (ca. e 2,5 mln), Interlloyd (e 2,2 mln) en Aegon (e 1,4 mln).
Licentie
De dienstverlening van ProFinesse aan Quavida bestond vooral uit het door ProFinesse-medewerkers verzorgen van jaarruimteberekeningen in de privé-sfeer. Er bestond daartoe een soort licentieovereenkomst op het terrein van financiële diensten. Uit dien hoofde moest ProFinesse periodiek betalingen doen aan Quavida. In de afgelopen zomer begon dit te stagneren. Toen de schuld tot boven de e 2 mln was opgelopen en Quavida in liquiditeitsproblemen kwam te verkeren, werd door Quavida voorlopige surséance van betaling aangevraagd. Deze werd op 10 september verleend. Nadat bewindvoerder mr. F. Schop zich in de zaak had verdiept, kwam hij al snel tot de conclusie dat uit de hoek van ProFinesse geen euro meer te verwachten was. Dat leidde tot de faillissementsuitspraak over Quavida op 18 september.
Belang SNS Reaal
ProFinesse werd in 1996 opgericht en is sinds eind 2001 eigendom van Hypotheekcentrum Kennemerland. Aandeelhouders hiervan zijn de beide directeuren Bas van Rossem en Joris van Balen, elk voor 26%. De resterende 48% is in handen van Distributiepartner CV (SNS Reaal). Eind augustus liet SNS Reaal weten, dat zij niet langer bereid was de oplopende schulden van ProFinesse te financieren.
Quadraat
Quavida Groep Nederland BV, leverancier van een breed pakket aan diensten en verzekeringen aan de leden van de gelijknamige inkoopcoöperatie, is een voortzetting van het voormalige assurantiebedrijf Quadraat.
Het bedrijf wordt geleid door algemeen directeur Alfred Breggeman, met als commissaris voormalig Ohra-topman Dan Huesmann, die tevens voorzitter van de Coöperatie Quavida is.
Groei coöperatie
Op de internetsite van Quavida wordt onder meer gesteld: “Door de inkoopmacht van nu al ruim 2.700 werkgevers met meer dan 140.000 werknemers (stand van 1 december 2002) kan Quavida enorme voordelen voor haar leden bedingen bij A-merk leveranciers.”
In 2002 beleefde Quavida qua resultatenontwikkeling een hoopgevend jaar. Er kon een bedrag van bijna e 370.000 in mindering worden gebracht op de onverrekende verliezen die in de voorgaande jaren waren opgebouwd. Desondanks kent de balans per 31 december 2002 nog een bedrag van e 6,27 mln aan overrekende verliezen. Er was bij de jongste jaarwisseling een negatief vermogen van e 1,88 mln.
In de eerste zeven maanden van 2003 maakte Quavida een zeer positieve ontwikkeling door. Het aantal aangesloten werkgevers steeg verder naar circa 3.300 met in totaal 170.000 werknemers.
Quavida was zelf vrijwel niet meer actief op het terrein van assurantiebemiddeling. Dat het in het SER-register staat ingeschreven, heeft volgens algemeen directeur Alfred Breggeman vooral te maken met de inbreng van de portefeuille van Quadraat Verzekeringen, de voorganger van Quavida.
Secretaris Pieter Walhof van de coöperatie Quavida verwacht dat er half oktober meer helderheid is over de toekomst van de organisatie in Almere.

Reageer op dit artikel