nieuws

Honderden banen op de tocht bij Achmea

Archief

Volgens vakbond De Unie staan er bij het Achmea-concern honderden banen op de tocht. Vakbondsbestuurder Ewoud Teerink baseert dit op signalen van leden en op uitspraken van Achmea-bestuursvoorzitter Paul Overmars in interne media.

Bestuursvoorzitter Paul Overmars heeft het in meerdere edities van de Achmea-krant over “zwaar weer bij Achmea”. Volgens Teerink is dat nog rooskleurig voorgesteld. “Het recent afgesloten sociaal plan bij Achmea biedt geen werkgarantie meer. Dat is een unicum. Volgens ons staan de zaken er bij Achmea veel slechter voor dan het bedrijf, zelfs naar de medewerkers toe, laat blijken.”
Achmea ontkent niet dat er geïnventariseerd wordt wat de personele consequenties zijn van de interne reorganisaties bij de diverse bedrijfsonderdelen. “Verlies van banen is niet onze insteek. We kijken eerst naar de processen. Mocht daaruit voortkomen dat er banen verloren gaan, dan kijken we hoe dat kan worden voorkomen. Moeten er mensen uit, dan kijken we uiteraard of we ze binnen het concern kunnen herplaatsen. Is dat niet het geval, dan begeleiden we de mensen bij het vinden van een baan buiten het concern”, aldus een woordvoerder.
Zwaar weer
Bestuursvoorzitter Paul Overmars schetste tijdens de groepsconferentie in Zeewolde een beeld van “zwaar weer”. Het zware weer wordt volgens Overmars niet alleen bepaald door de beursmalaise en de ongunstige economische situatie, maar ook door de eigen prestaties. “De commerciële en financiële prestaties zijn groepsbreed gezien niet goed genoeg”, oordeelt Overmars.
De directieleden krijgen het goed voor hun kiezen. “Voor duurzaam beneden de maat presteren zijn geen excuses aanvaardbaar en als dat gebeurt, heeft de betrokken directeur een groot probleem”, aldus Overmars in de interne krant.
De beursmalaise raakt Achmea en andere verzekeraars hard. Dat is ellendig, vindt Overmars. “Maar deze malaise legt wel bloot hoe Achmea nu eigenlijk operationeel presteert. Naar eigen maatstaven en zeker ook in vergelijking met de concurrentie is dat beneden de maat.”
De problemen waar Achmea het hoofd aan moet bieden zijn onder meer: dalende marktaandelen, kosten die sneller stijgen dan de omzet, productiviteit die achterblijft bij die van concurrenten, tegenvallende operationele resultaten en een rendementsdoelstelling van 15% die bij lange na niet wordt gehaald.
Vergeleken met concurrenten heeft Achmea in marktaandelen bij Leven 1,4% verloren, bij Schade 1,6% en bij Zorg 1,4% . Verder schrijft de Achmea-krant dat de operationele kosten de afgelopen jaren met gemiddeld 6,6% zijn gestegen. “Van de zeven business-units, Corporate Accounts valt hierbuiten, halen er zes dit jaar hun omzetprognoses niet en vijf blijven ook nog eens onder hun gebudgetteerde operationele resultaat. En als het gaat om productiviteitsgroei wordt het percentage bij Achmea (1%) zwaar overschaduwd, door dat van bijvoorbeeld Interpolis (10,6%) en ASR (5%).”
Rek is er uit
“Al deze feiten rechtvaardigen de conclusie dat Achmea het niet goed genoeg doet”, vindt Overmars. “Dat moet worden omgebogen. Nu en niet volgend jaar, want hoe langer we wachten hoe pijnlijker de ingrepen. Als we onze problemen nu effectief oppakken, komen we straks niet voor drastische maatregelen op fte-gebied te staan. We moeten de bakens verzetten om te voorkomen dat we in de toekomst veel mensen moeten ontslaan. Ons personeelsbeleid is er steeds op gericht geweest om medewerkers binnen de deur te houden. Het absorptievermogen van de groep liet dat ook toe. Maar de rek is er nu uit.”
Overmars wil maandelijkse bijeenkomsten met de betrokken directies organiseren “om de ontwikkelingen op de voet te volgen”. Ook zal de raad van bestuur de ontwikkelingen van de resultaten stringenter volgen. “Maatregelen om de units bij te staan als ze te maken hebben met personeelsreductie, zijn al getroffen via het Achmea Transfer Centrum. Op diverse plaatsen moet nu al het aantal fte’s worden verminderd en dat hebben we centraal geregeld”, aldus Overmars.
Pensioenbedrijf
Bij het pensioenbedrijf zijn de touwtjes inmiddels al strakker aangetrokken. Gert van Arkel, plaatsvervangend bestuursvoorzitter, neemt tijdelijk het roer over bij het pensioenbedrijf om het “aangescherpte businessplan 2003-2005 op de rails te zetten”. Volgens dit plan moet er een gat van e 50 mln worden gedicht.
“Onze slechte financiële positie heeft niet alleen met de beursmalaise te maken, maar ook alles met tegenvallende verkoopresultaten en te hoge kostenontwikkelingen.” Dat is zorgelijk vindt Van Arkel omdat Achmea Pensioenen van oudsher een belangrijke bron van inkomsten is voor Achmea en ook voor Eureko, het Europese samenwerkingsverband waar Achmea een meerderheidsbelang in heeft.
Van Arkel wordt ondersteund door het managementadviesbureau McKinsey om de doelstellingen te halen. Er zijn drie nieuwe projecten in gang gezet. Deze zijn gericht op Verkoop, op Operationele Zaken en IT, en op Organisatie en Cultuur. Dit laatste project moet de motivatie bij de medewerkers verhogen. Het project Operationele Zaken en IT de financiële structuur, rapportages en managementinformatie gaan verbeteren. Verkoop zal zich richten op de verkoop van producten. Volgens Van Arkel zijn beheersing van de kosten en met name de stijging van de verkopen “op langere termijn de redding van Achema Pensioenen”.

Reageer op dit artikel