nieuws

Hoger eigen risico standaard(pakket)polis

Archief

Het eigen-risicobedrag op de standaard(pakket)polissen wordt volgend jaar verhoogd van e 54 per polis naar e 250 per verzekerde, met een maximum van e 500 per polis.

De verhoging van het eigen-risicobedrag heeft te maken met de invoering van de no-claimregeling van e 250 voor ziekenfondsverzekerden. De particuliere standaard(pakket)polissen sporen namelijk qua dekking en voorwaarden vrijwel geheel met de ziekenfondsverzekering.
Tegenover de verhoging van het eigen-risicobedrag staat dat de standaard(pakket)polissen volgend jaar goedkoper worden, variërend van 6,6% tot 9,1%. Die percentages staan in de Rijksbegroting; de wijzigingen moeten nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. (zie voor de premies AM 19, pag. 27).

Reageer op dit artikel